Založení iniciativy Šance pro budovy: 2011

Na začátku roku 2011 CZGBC spojila síly s Centrem pasivního domu (CPD) a vytvořila společnou iniciativu Šance pro budovy (ŠpB). Smyslem založení byla tehdy odborná podpora státních institucí při implementaci evropské směrnice EPBD II do české legislativy.

Na založení ŠpB se za Radu nejvíce podílel Ondřej Šrámek z Knauf Insulation. Společně s Janem Bártou, tehdejším ředitelem CPD, chtěl posílit slovo členů při tvorbě české legislativy a implementaci evropských směrnic EPBD. Dali dohromady Šanci pro budovy, jejímž koordinátorem a ředitelem je od začátku Petr Holub.

Iniciativa nasadila od začátku vysoké tempo. Vydala studii zaměřenou na potenciál úspor rezidenčního sektoru, kterou zpracoval ekonom Miroslav Zámečník, a v rámci kulatých stolů připravila memorandum k implementaci směrnice EPBD II. Směrnici tehdy kromě Rady a CPD podepsala Hospodářská komora a ČKAIT.

Šance pro budovy se od dob svých začátků zasazuje o vytvoření příznivého legislativního prostředí pro výstavbu energeticky úsporných a šetrných budov. „Ze začátku nás státní správa nebrala moc vážně. Ale postupně jsme si svým racionálním přístupem a expertízou pro obor energeticky úsporného a obecně kvalitního stavebnictví místo vydobyli. Kolegové ze státní správy poznali, že jsme schopni si svůj díl odpracovat, přinášet řešení, ne pouze požadavky. Prosadili jsme, že programy podpory, které u nás běží pro různé typy budov, jsou zcela či de facto průběžné, nárokové, s dlouhodobě stabilními podmínkami zvýhodňující kvalitnější řešení,“ shrnuje působení ŠpB ředitel Petr Holub.

A jaké změny se v české legislativě podařily? „Zásadní bylo založení programu Zelená úsporám tehdejším ministrem Bursíkem ze Strany zelených (to bylo ještě před vznikem CZGBC). Podstatné bylo zachování programu a jeho neustálé vylepšování, přestože se měnila politická garnitura. Na tom má naše odvětví nepochybnou zásluhu. To, že stát využije příjmy od znečišťovatelů z povolenek CO2 a použije je na podporu kvalitních renovací domů obyčejných lidí po celé zemi, je významný signál. Nová Zelená úsporám je dodnes v kontextu střední a východní Evropy ojedinělý program, a ostatní země se jím chtějí inspirovat. Určitě na to můžeme být hrdí,“ odpovídá Ondřej Šrámek.

V začátcích ŠpB byla hlavním tématem podpora energeticky úsporných budov. Nicméně je potřeba dívat se na budovy komplexně. „Energetická efektivita je jednou z politických priorit. Stát dlouhodobě podporuje výstavbu i renovace budov do vysoce úsporných standardů a začíná podporovat i širší pojetí udržitelnosti od kvalitního vnitřního prostředí, přes hospodaření s vodou až k recyklaci a principům oběhového hospodářství,“ uzavírá Ondřej.

Prohlédněte si fotografie z doby založení Šance pro budovy:
     
reklama reklama