Rozhovor s Irou Saul Rubensteinem, prvním předsedou CZGBC

Ira Saul Rubenstein je vůbec prvním předsedou České rady pro šetrné budovy, stál u myšlenky jejího založení a byl součástí nejužší skupiny zakladatelů. Byl to právě on, kdo přišel za Petrem Voglem s nápadem založit Radu podle vzoru světové sítě World Green Building Council.

Jaké jsou vaše první vzpomínky na založení Rady?

Založení Rady bylo důkazem toho, čeho lze dosáhnout ve velmi krátkém časové měřítku, když malá, rozhodná a odhodlaná skupina lidí spolupracuje na dosažení konkrétního cíle.

Byl jste to vy, kdo přišel za Petrem Voglem s nápadem založit českou Radu, která by se zapojila světové sítě Wolrd Green Building Council. Co vás k tomu vedlo?

Měl jsem štěstí, že jsem byl při vytváření skupin v USA (když jsem tam ještě žil v 90. letech a v první polovině desetiletí po roce 2000), které obhajovaly význam a hodnotu šetrných budov ještě dříve, než byla založena U.S Green Building Council. S Petrem a jeho kolegy jsem se setkal na konci jejich projektu na podporu výstavby šetrných budov České republice. Tenkrát aktivně hledali cestu, jak pokračovat v jejich úsilí. Přišlo mi, že založení CZGBC je nejlepší způsob, jak zachytit energii, kterou tehdy měli.

S jakými cíli jste Radu tenkrát zakládali? Splnila Rada vaše očekávání?

CZGBC byla vytvořena za účelem vzdělávání a propagace hodnoty šetrných budov a aby se jejich budování stalo v České republice standardem. Myslím si, že Rada překročila jak moje, tak očekávání ostatních – stala se velmi silným a zodpovědným hlasem, jehož cílem je podpořit rozvoj šetrného stavebnictví a přispět jak ke kvalitě našeho života, tak k hospodářskému blahu naší země.

Jak hodnotíte první dekádu České rady pro šetrné budovy?

Myslím, že množství změn, které se Radě podařilo prosadit, je pro organizaci, která vyrostla před 10 lety z nadšení zakladatelů, je fenomenální. Změny prosadili členové Rady a nebýt jich, většina vizí Rady by zůstala ve fázi diskuze.

Místo toho vidíme významnou změnu v celé České republice – a to jak ze strany podniků a způsobu jejich podnikání, tak ze strany vlády a jejího pochopení potřeby a významu přijetí cílů, které Rada úspěšně prosadila.

Co byste popřál Radě do dalšího desetiletí?

Jsem velmi vděčný za to, že jsem spolupracoval s kolegy na založení velmi proaktivního, transparentního a mnohočlenného podnikatelského sdružení, které neúnavně pracuje na zlepšování kvality života v pracovním a domácím prostředí. Doufám, že CZGBC naváže a prohloubí činnosti, na které se zaměřuje, protože vím, že všichni z toho budeme těžit.

     
reklama reklama