První rok České rady pro šetrné budovy: 2010

Zahajovací konference Rady proběhla v tehdy v nově otevřené Národní technické knihovně v pražských Dejvicích 15. září 2009. Oslava založení proběhla tentýž večer v Americké rezidenci za účasti vážených hostů. Mezi hlavní řečníky patřil Tim McEnery, tehdejší ředitel U.S. Green Building Council. Na konferenci promluvil mimo jiné i Zdeněk Zavřel, děkan Fakulty architektury ČVUT, Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB, ale i Zdeněk Lukeš, historik architektury.

 

První akce a aktivity České rady pro šetrné budovy významně podpořilo Americké velvyslanectví v Praze. „Bylo veliké štěstí, že před deseti lety pracovali na Americkém velvyslanectví kulturní atašé David Gainer a po něm Sherry Keneson-Hall.  Tito dva mimořádní diplomaté znali aktivity U.S. Green Building Council, a proto Radu všemožně podporovali: grantem "do kolébky" vznikající organizace, cestovními granty pro americké experty, které Rada zvala, a otevřením Amerického centra pro další akce,“ říká Helena Vágnerová.

První tým CZGBC

Tým zaměstnanců se první rok postupně navyšoval. Rada během prvního roku vytvořila první čtyřčlenný výkonný tým pod vedením ředitele Borise Zupančiče. Tým v té době doplnila i Michaela Nedorostová, která na první rok Rady vzpomíná: Byli jsme maličký tým, parta nadšenců. Pamatuji si, že jsme seděli v sídle Traficonu, byl to tehdy náš zákládající člen, který nám poskytl naši první kancelář. Tenkrát byla naše kancelář „má jedna židle a notebook“. Ale nic nám nebránilo pořádat první schůzky v prezidentském salonku Národního divadla. Tehdy jsem trh s nemovitostmi tolik neznala, bylo vzrušující sledovat, jak se i zdánlivý soupeři rádi spojí a táhnou za jeden provaz. Myšlenky a vize se brzy začaly měnit v reálné cíle a výsledky.“

Rada se v roce 2010 rozjížděla od nuly. Díky energii a entuziasmu zakládajícího týmu začala rozšiřovat povědomí o šetrných budovách a řešeních, vzdělávat profesionály a veřejnou správu a spolupracovat na tvorbě vhodných legislativních podmínek pro šetrnou výstavbu v České republice.

Rada pomohla propojit řadu nadšených lidí a firem, které se snaží chovat zodpovědně k životnímu prostředí. Ačkoliv v počátcích Rada řešila hlavně energetický management a certifikaci budov, postupně se její témata a pracovní skupiny rozvinuly a dnes mají mnohem širší záběr přes celou problematiku udržitelné výstavby,“hodnotí první dekádu CZGBC Antonín Lupíšek.

K tomu dodává Ira Rubenstein, spoluzakladatel České rady pro šetrné budovy: „Myslím, že množství změn, které se Radě podařilo prosadit, je pro organizaci, která vyrostla před 10 lety z nadšení zakladatelů, je fenomenální. Změny prosadili členové Rady a nebýt jich, většina vizí Rady by zůstala ve fázi diskuze.“

     
reklama reklama