Úspěšné zahájení oslav 10. výročí založení Rady - Building Club na brownfieldu

Minulý týden ve čtvrtek na Green Building Clubu u společnosti WAFE Rada úspěšně zahájila oslavy jubilejního 10. výročí založení Rady. Green Building Club byl příležitostí poděkovat partnerům projektu Šetrné budovy v Národní technické knihovně a představit seznam 23 knih, o nějž se katalog šetrného stavebnictví v knihovně rozrostl. Od roku 2015 Česká rada pro šetrné budovy pořídila publikace již v celkové hodnotě bezmála 250 000 korun. V rámci večera Rada přivítala nové členy: DanfossERC – TECH, Svaz zakládání a údržby zeleně, Tebrix Safety Home, Hero&Outlaw, Ekola Group, Vera Hampl Architects.

Rada dále představila aktivity pro rok 2019 nesoucí se v duchu oslav 10. výročí a tématu regenerace brownfieldů. Bezesporu nejvýznamnějšími akcemi tohoto roku je listopadová konference přímo zaměřená na šetrné revitalizace brownfieldů a v červnu happening konající se na některém z pražských brownfieldů. Happening bude společenskou akcí a nesoucí se v duchu principů trvalé udržitelnosti a bude příležitostí poděkování členům za podporu Rady.

Bonbónkem večera se stal příspěvek architekta Adam Gebriana na téma Revitalizace brownfieldů jako udržitelný a šetrný rozvoj měst. Poté následoval, již networking se sklenicí vína v prostorách společnosti WAFE, která zajímavě vyřešila přeměnu brownfieldu v kancelář a showroom, spojenou s uměleckou galerií. Účastníci akce měli tak příležitost obdivovat obrazy George Dokoupila a dalších současných českých autorů.

V závěru akce proběhla tombola, kde mohli účastníci získat láhev dobrého vína darovanou společností ERC- TECH a nebo hodnotné věcné ceny jako měřící zařízení monitorující kvalitu vnitřního prostředí od společnosti WAFE a další.

     
reklama reklama