Rozhovor s Pavlem Moravcem, obchodním ředitelem společnosti Danfoss, divize vytápění

Společnost Danfoss se stala exkluzivním členem České rady pro šetrné budovy. Mohl byste naši členům stručně představit Vaši společnost?

Společnost Danfoss byla založena v roce 1933 v Dánsku jako malá lokální společnost. Postupem času se z ní stal světový lídr ve svém oboru. Zaměstnává více než 23 000 lidí ve více než 100 zemích. V České republice má Danfoss zastoupení divize vytápění, chlazení a frekvenčních měničů. Řadíme se mezi průkopníky nových technologií v podobě moderních regulací TZB, řešení chladicích strojů a velkých vzduchotechnických jednotek. Vždy se jedná o úsporná řešení, maximálně šetrná k životnímu prostředí.

S jakým očekáváním se stáváte exkluzivním členem a jak vnímáte dosavadní činnost CZGBC?

Jak již z názvu CZGBC vyplývá, Rada se aktivně podílí na určování trendů výstavby šetrných budov. Technologická řešení, která společnost Danfoss přináší na trh, minimalizují energetickou náročnost budov a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Navázáním spolupráce s CZGBC můžeme sjednotit zájmy a posunout tuto snahu na vyšší úroveň.

Česká rady pro šetrné budovy má širokou škálu témat a zaměření (zdravé vnitřní prostředí, energetický management, hospodaření s vodou a další). O které oblasti činnosti Rady máte zájem a do který se chcete zapojit?

Naším předním zájmem je energetický management a s tím související zdravé vnitřní prostředí. Věříme, že díky naším dlouholetým zkušenostem můžeme pozitivně přispět do obou oblastí.

Jaké principy udržitelnosti ve svých projektech uplatňujete a jak velkou roli v nich hraje otázka šetrnosti k životnímu prostředí?

Naší prioritou je vždy navrhnout řešení, které je co nejefektivnější, minimalizuje spotřebu energie a je maximálně šetrné vůči životnímu prostředí.

Jaké projekty a příklady dobré praxe právě v České republice realizujete a jaké chystáte do budoucna?

Mezi zajímavé tuzemské realizované projekty počítáme projekty regulace soustav vytápění. Naše řešení přináší maximální úspory energie uživatelům. Zaměřujeme se na revitalizaci bytových domů a dalších budov, jako jsou nemocnice, školy, mateřské školky apod., kde naši dlouholetí partneři místo manuálních radiátorových ventilů instalují termostatické radiátorové ventily. Uživatelé tak mají plnou kontrolu nad vytápěním, sníží se jim náklady na vytápění a zároveň zlepší vnitřní klima. Průzkum provedený Evropskou asociací výrobců ventilů a společností ECOFYS v 11 členských zemích prokázal obrovský potenciál úspor, pokud budou v obytných budovách ruční ventily nahrazeny termostatickými radiátorovými ventily. Průzkum potvrdil, že takto je možné každý rok na území EU dosáhnout snížení o 31 Mt CO₂ a zároveň o 7 % celkové spotřeby tepla.

     
reklama reklama