SAINT-GOBAIN ZAVÁDÍ NOVÝ PLÁN TRANSFORMACE S NÁZVEM “TRANSFORM & GROW PROGRAM”

 

 

ZRYCHLENÍ ROTACE PORTFOLIA NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NAVÝŠENÍ PROVOZNÍ MARŽE

 

 Další přezkoumání portfolia má být uskutečněno v rámci nové organizace.

 Očekává se pozitivní dopad programu transformace na provozní marži o více než 1 %: nová organizační struktura přinese navýšení úspor o 250 milionů EUR; dále se očekává, že zrychlení rotace portfolia přinese nárůst provozní marže o cca 0,4 %.

 Nová struktura řízení od 1. ledna 2019: Benoit Bazin bude jmenován Chief Operating Officer. Bude zodpovědný zejména za transformaci Saint-Gobain a vedení 4 regionálních jednotek. Sreedhar N. bude zastávat pozici Chief Financial Officer.

Pierre-André de Chalendar komentoval:

“Saint-Gobain se vyvíjí v rychle se měnícím tržním prostředí, které je zdrojem významných příležitostí růstu. Těchto příležitostí je možné využít v případě, že se ještě více přiblížíme našim trhům a budeme dostatečně činorodí. Z tohoto důvodu zahajujeme ambiciózní plán s názvem ‘Transform and Grow’, který je založený na dvou pilířích. Prvním pilířem je důkladná transformace organizační struktury Skupiny a druhým pilířem je zrychlení rotace portfolia. Řídíme se hesly: jednoduchost, integrita, silný podnikatelský duch a důraz na digitální řešení. Nová organizační struktura nám umožní lépe se přizpůsobit našim zákazníkům a dosáhnout tak lepší synergie.” Benoit Bazin doplňuje: “ ‘Transform and Grow’ nám umožní využít další potenciál růstu a ziskovosti. S pomocí našich týmů plně využijeme v každé zemi sortiment řešení k dosažení synergického efektu ve prospěch našich zákazníků. Dále jsme stanovili ambiciózní finanční cíle pro celou transformaci. Primárně se jedná o dodatečné úspory ve výši 250 milionů EUR a zlepšení naší provozní marže do roku 2021 o více než 1 %."

Nová organizační struktura bude sbližovat Skupinu s cílovými trhy v souladu s regionálními i globálními požadavky. Nová organizační struktura se bude skládat z 5 reportujících jednotek, 4 rozdělených podle regionů a jedné organizace s názvem High Performance Solutions:

 Severní Evropa: Česká republika, Slovensko, Východní Evropa, Rusko, severské země, Velká Británie, Irsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko

 Jižní Evropa, Střední Východ a Afrika: Francie, Benelux, Středomoří, Střední Východ, Afrika

 Amerika: Severní Amerika, Latinská Amerika

 Asie a Tichomoří

 High Performance Solutions: Vysoce výkonné materiály a Sekurit (automobilové sklo) CEO pro Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsku, Bulharsko a země východního Jadranu, které patří do regionu Severní Evropa, byl jmenován Tomáš Rosák,

Tomáš Rosák dodává:

“Zůstávám zodpovědný za stejný region jako v letech minulých a navíc mi přibydou nově dvě balkánské země. Program, který Skupina oznámila, je ambiciózní, ale zcela realistický a náš region je na oznámené plány připraven.“ Zmíněných 5 reportujících jednotek nahradí stávající 3 sektory a 14 delegací. Tyto změny umožní využít nové příležitosti v digitálním prostředí a zjednoduší rozhodovací procesy, což bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti. Přiblížení našich obchodních modelů k regionálním trhům nám umožní urychlit růst. Zjednodušení nové struktury povede k lepší organizaci, která umožní větší synergii na místním i globálním trhu, a to vše ve prospěch našich zákazníků. S ohledem na naši firemní kulturu budeme informovat všechny příslušné orgány. Navíc k těmto organizačním změnám Skupina zvýší rotaci svého portfolia a připravuje odprodej některých firem, které reprezentují obrat nejméně 3 miliardy EUR, a to dokonce roku 2019. Hodnota těchto firem přesahuje 1 miliardu EUR. Tento prodej by měl zvýšit prodejní marži o 0,4 %. Více než 10 společností různých velikostí ve všech sektorech se aktivně připravují na odprodej. Již byly zahájeny 3 významné procesy odprodeje:

 Odprodej firmy na výrobu trubek v Číně za cca 200 milionů EUR (obrat v r. 2017: cca 250 milionů EUR).

 Divize Building Distribution Germany (obrat v r. 2017: cca 1,9 miliardy EUR).

 Celá divize Silicon Carbid (obrat v r. 2017: cca 120 milionů EUR). Díky těmto strategickým změnám očekává Skupina pozitivní dopad na provozní marži o více než 1 %.

 Zrychlení rotace portfolia by mělo zlepšit provozní marži o cca 0,4 %.

 Díky změně organizační struktury očekáváme zvýšení provozní marže o cca 0,6 %, a to díky novým úsporám ve výši 250 milionů EUR do roku 2021 (50 milionů EUR v roce 2019, 120 milionů EUR v roce 2020). To je navíc nad rámec našeho stávajícího programu úspory nákladů ve výši 1,2 miliardy EUR pro období 2017-2020.

NOVÝ SENIOR MANAGEMENT TÝM

Pierre-André de Chalendar, Chairman and CEO

Benoit Bazin, Chief Operating Officer

Laurent Guillot, Senior Vice President, CEO High Performance Solutions

Patrick Dupin, Senior Vice President, CEO region Severní Evropa

Guillaume Texier, Senior Vice President, CEO region Jižní Evropa, Střední Východ a Afrika

Thomas Kinisky, Senior Vice-President, Innovation and Chairman region Severní Amerika

Javier Gimeno, Senior Vice-President, CEO region Asie a Tichomoří Claire Pedini, Senior Vice-President, Human Resources and Digital Transformation Sreedhar N., Chief Financial Officer

Antoine Vignial, Corporate Secretary, in charge of Corporate Social Responsibility

     
reklama reklama