Proběhl workshop k financování energeticky efektivních řešení po roce 2020

V sídle našeho člena Skanska jsme 13.11. zorganizovali workshop na téma Financování energeticky úsporných opatření v budovách po roce 2020.

Financování energetický úspor, ale i dalších součástí šetrných budov je v současnosti klíčovým tématem. Pro nastávající evropské programové období (roky 2021-2027) se právě v těchto měsících nastavuje přerozdělování prostředků a je naším zájmem silně prosazovat naší pozici, tedy zajištění dostatku prostředků na podporu renovací a novostaveb šetrných budov s nízkou spotřebou energie, kvalitním vnitřním prostředím, optimalizovaným hospodařením s vodou nebo třeba se zelenými střechami a fasádami. Velkým zdrojem prostředků je také prodej emisních povolenek, které jsou zdrojem pro Novou zelenou úsporám.

Objem financí pro příštích cca 10 let činí asi 150 mld. Kč, které chceme nasměrovat k efektivnímu využití v oblasti budov.

Kromě dotačního financování jsou na pořadu dne finanční nástroje, které budou využívat soukromý kapitál nebo budou založeny na principu revolvingu.

Se základním rámcem a principy alokování prostředků a možnostmi jejich využití nás seznámil Tomáš Trubačík ze Šance pro budovy. Následně Petr Holub z téže organizace nás podrobně provedl možnostmi dalšího vývoje nastavování financování v příštích měsících. V rámci diskuze jsme si potvrdili aktuální pozici Šance pro budovy potažmo České rady pro šetrné budovy.

V druhé polovině debaty vystoupil Peter Robl z partnerské slovenské organizace Budovy pre budúcnosť (paralela Šance pro budovy) a seznámil nás s pozicí na Slovensku. Příkladná spolupráce slovenského Ministerstva financí v oblasti efektivního financování energeticky úsporných budov by mohla být v ČR příkladem.

Akce proběhla s podporou MPO a Visegradského fondu a ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy.

 

Budete-li mít zájem účastnit se příští podobné akce, sledujte náš newsletter nebo sociální sítě.

     
reklama reklama