Využití srážkové vody a další alternativní zdroje vody v budovách

Letošní léto už vůbec nikoho nenechalo na pochybách, že voda není samozřejmost a že o ní musíme uvažovat jinak než dosud. Hlasy nabádající k rozumnému zacházení s půdou, vegetací a vodními toky zní stále hlasitěji, ale je to běh na dlouhou trať. Navíc velká část našeho prostoru je urbanizovaná. Vznikají stále nové zastavěné a zpevněné plochy, z nichž se voda, která naprší, nedostane do půdy, protože ji odvádíme do kanalizace a pak do řek, kterými odteče. Přitom zhruba čtvrtina veškeré vody, kterou používáme, pochází z podzemních zdrojů. V dnešní době nám přijde zcela normální a samozřejmé zalévat trávník nebo splachovat toaletu pitnou vodou, ale je možné takto hospodařit donekonečna?


Evropská unie i náš stát se snaží podpořit zodpovědný přístup prostřednictvím legislativních opatření a dotací, které však stále nejsou dostatečně využívány.  A protože geologické podmínky a urbanizovaný prostor v České republice často nedovolují přirozené vsakování, stále většinu srážkové vody necháváme odtéci i přesto, že existují řešení, jak využitím srážkové a šedé vody omezit spotřebu podzemní vody a uchovat jí tak více pro budoucí generace.

Ohleduplné, ekologické a udržitelné hospodaření se srážkovou vodou, kterou lze nahradit významnou část spotřeby pitné vody, umožňují systémy na využití dešťové vody v obytných a administrativních komplexech, sportovních objektech, hotelech a jiných veřejných budovách. Upravenou srážkovou vodu ze střech lze následně využívat pro zavlažování zeleně či splachování toalet.

Další možností, jak ušetřit tradiční zdroje pitné vody, jsou systémy k recyklaci šedé vody, která je prakticky nevyčerpatelným zdrojem. Poté, co je šedá voda biologicky vyčištěna a upravena, lze ji používat všude tam, kde není pitná voda nezbytná. Použitá technologie garantuje 100% biologickou čistotu přečištěné šedé vody, která pak neobsahuje žádné pevné částice, viry ani bakterie. Tak můžeme vodu ze sprch, umyvadel a van znovu využít ke splachování toalet, na praní či úklid.

Ideální je kombinace zdrojů vody, takže systém šedé vody může být doplňován vodou dešťovou, případně i vodou z povrchových zdrojů.

Věřím, že se nám společnými silami podaří ochránit zdroje pitné vody, mimo jiné i tím, že snížíme její spotřebu v budovách využíváním popsaných alternativních zdrojů.

Jana Petrů

jednatelka společnosti Koncept ekotech

koordinátorka pracovní skupiny Hospodaření s vodou České rady pro šetrné budovy

     
reklama reklama