Otázka šetrnosti k životnímu prostředí je stejně důležitá jako obchodní příležitosti

Promluvili jsme si s Tomášem Macalíkem, Project Sales Refrigeration & Environmental Readiness Consultant ze společnosti Daikin, která je exkluzivním a zakládajícím členem České rady pro šetrné budovy. Otázka šetrnosti jejích technologií a projektů hraje stejně důležitou roli jako nové obchodní příležitosti.

Stručně nám prosím představte společnost Daikin a její aktivity.

Daikin je největší klimatizační společnost na světě a naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní produkty a komplexní řešení klimatizace, které zajistí příjemné a udržitelné prostředí v interiérech pro všechny uživatele ve všech částech světa. S pomocí vlastních značkových technologií s nákladově efektivními řešeními se snažíme utvářet budoucí trendy v oblasti systémů pro vytápění, klimatizaci, chlazení, větrání a přípravu teplé vody. Dodáváme zákazníkům spolehlivé systémy, které poskytují maximální pohodlí. Již od roku 1924 věnujeme velké úsilí na nápravu neustále se proměňující kvality vzduchu, což z naší společnosti postupně učinilo předního světového výrobce klimatizačních a vzduchotechnických zařízení.

Daikin je exkluzivním členem České rady pro šetrné budovy. Můžete nám prosím popsat, jaké jsou klíčové oblasti Vaší společnosti při realizaci šetrných projektů?

Otázka šetrnosti k životnímu prostředí je pro Daikin stejně důležitá jako obchodní příležitosti. Kvalitní vzduch je pro lidskou existenci naprosto zásadním živlem, a proto je naším úkolem ho co nejvíce chránit. Nezbytnou součástí chladicích a klimatizačních zařízeních jsou chladiva, nyní označovaná také jako F-plyny (fluorované uhlovodíky), která způsobují globální oteplování a změnu klimatu. Daikin využívá svého unikátního postavení výrobce chladiv, klimatizačních kompresorů a systémů měření a regulace k jedinečné optimalizaci instalovaných celků.

Stálým vývojem klimatizací s nejvyšší možnou účinností snižujeme spotřeby elektrické energie. Invertorové kompresory se v našich klimatizačních systémech používají od roku 1982. Regulace s variabilní vypařovací a kondenzační teplotou jsme do klimatizačních systémů implementovali před 6ti lety. Jedná se o technologie, které v daném čase připravují přesné množství chladicí a vytápěcí energie a jsou schopné velmi rychle reagovat na změny požadavků výkonu.

Klimatizace v horkých letních dnech zvyšuje komfort a zlepšuje kvalitu okolního prostředí ve kterém lidé žijí a pracují a současně spotřebovává během používání velké množství energie.

Aby se klimatizace stala zdravější a pohodlnější, společnost Daikin spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami a usiluje o vývoj a poskytování produktů a služeb, které přispívají ke snižování změny klimatu.

Mohl byste nám popsat momentálně realizované projekty Daikin a jaké aktivity chystáte do budoucnosti?

Mezi současné připravované a realizované projekty patří například Květinový dům na Václavském náměstí v Praze a BEA Campus v Olomouci, na kterém jsou jako zdroj monovalentního vytápění a chlazení instalovány VRV III / IV systémy se zpětným získáváním tepla.

BEA campus Olomouc propojuje svět podnikání (Business) s akademickou sférou (Education) za účelem akcelerace podnikání (Acceleration) v Olomouckém kraji. Pod jednou střechou vzniká unikátní prostředí zaměřené na zavádění byznys inovací v regionálních mikro, malých a středních podnicích, ale i na prosazování dlouhodobé strategie vzdělávání mladé generace v hodnotách, které jsou klíčové pro podnikatelský úspěch. Společnost DAIKIN se podílela prostřednictvím instalační firmy CLIMART Ostrava na dodávce klimatizačních systémů VRV Heat Recovery pro hlavní, 18. patrovou výškovou budovu. V současné době jsou dodávány systémy pro dokončující se objekty podél tř. Kosmonautů a ve středu campusu. V projektové přípravě je City Business Residence. Nová část areálu je vyprojektována podle principů moderní polyfunkční městské čtvrti, jež bude otevřena pro volnočasové aktivity a služby pro širokou veřejnost, ale současně se stane zázemím pro expertní firmy a vzdělávací instituce, které budou přispívat k hospodářskému rozvoji kraje. Celá výstavba by měla být dokončena do roku 2024.

Česká rada pro šetrné budovy chystá 11. 10. společně s Vámi Green Walk – Green Talk v budově CIIRC v pražských Dejvicích. Mohl byste popsat, čím je budova výjimečná?

Realizace budovy je výjimečná tím, že se nám podařilo udržet v projektu unikátní technická řešení, která výrazným způsobem snižují provozní náklady a zvyšují uživatelský komfort.

V zimním období se jedná o zpětné získávání tepla z laboratoří a zkušebních místností a vytápění s tepelnými čerpadly vzduch/vzduch o výkonu 1 454 kW. V letním období chladíme navíc i přívodní větrací vzduch a proto se chladicí výkon zvyšuje o 386 kW na celkových 2 245 kW. Instalované VRV IV systémy (4. generace VRV systémů s proměnným průtokem chladiva) reagují na potřebu výkonu změnou vypařovací a kondenzační teploty ve vnitřních jednotkách – tzv. VRT režim (Variable Refrigerant Temperature – režim s proměnnou teplotou vypařování/kondenzace chladiva).

Jaká zařízení Vaší společnosti v budově účastníci najdou?

Budeme mít možnost vidět vnitřní kazetové chladicí jednotky ve velkoplošných prostorách a kancelářích. Distribuci tepelných výkonů jednotlivých kanceláří, přednáškových místností a společných prostor zajištují jednotky převážně typu FXZQ-A. Hygienické minimum větracího vzduchu zajišťuje centrální vzduchotechnika. Kazetové jednotky jsou ideálním řešením pro instalaci do rastrového pole podhledu (EURO rastr 600 x 600 mm), aniž by nějak přesahovaly či zasahovaly do vedlejšího modulu. Z pohledu návrhu interiéru to bylo vhodné řešení i z důvodů umístění světel a požadavku architekta. Velkou předností navržených jednotek je dvojice čidel teploty a pohybu osob umístěné v dekoračním panelu. Tyto čidla zajišťují řízení polohy výstupních lamel a nastavení expanzního ventilu na základě monitoringu teploty vzduchu při podlaze, pohybu (přítomnosti) osob a žádané teploty na nástěnném kabelovém ovladači. Pro řízení byly instalovány designové, nástěnné ovladače s podsvícením a ovládáním v češtině. Měření a regulaci všech 688 vnitřních jednotek zajišťuje řídicí systém iTM s dotykovým displejem,  který mimo standardní funkce nabízí integrovaný web software monitoring prostřednictvím LAN připojení a IP adresy, administrátorské a uživatelské rozhraní s možností plánování servisních úkonů a také umožňuje posílání chybových hlášení e-mailem. Budeme mít i možnost podívat se na střechu, kde je instalováno 60 kusů venkovních jednotek - tepelných čerpadel.

     
reklama reklama