Rozhovor s Nicole Erdmann, Country Property Manažerkou IKEA Česká republika

 

IKEA je už téměř rok členem České rady pro šetrné budovy. S Nicole Erdmann jsme mluvili nejen o tom, jak přistupuje k udržitelnosti budov a jaké jsou její ambice ve vztahu k ochraně životního prostředí, ale také o připravovaném prvním pop-up studiu IKEA v centru Prahy.

Jak IKEA naplňuje svůj závazek vůči životnímu prostředí? Můžete nás seznámit s filozofií a přístupem vaší společnosti k udržitelnosti?

Chceme být v podnikání úspěšní, ale brát přitom ohled na společnost a životní prostředí. Proto je udržitelnost nedílnou součástí našich každodenních aktivit a prostupuje vše, co v rámci IKEA děláme.

Naši strategii udržitelnosti s názvem „Lidé a planeta“ (People & Planet Positive) jsme poprvé představili v roce 2012. Tehdy jsme přišli s ambiciózním cílem přetvořit nejen podnikání IKEA, ale i související odvětví zastoupená v celém našem hodnotovém řetězci a přístup k bydlení lidí po celém světě. Chceme mít pozitivní vliv na lidi i planetu. To pro nás znamená respektovat jak rovnováhu mezi ekonomickým růstem a jeho příznivým sociálním dopadem, tak i mezi ochranou životního prostředí a regenerací. Čím větší bude rovnováha mezi ekologickými, ekonomickými a sociálními vlivy, tím více lidí bude mít šanci na lepší život v rámci možností a zdrojů naší planety.

Velkými globálními problémy jsou za prvé změna klimatu, za druhé neudržitelná spotřeba a v neposlední řadě nerovnoprávnost . Díky rozsahu hodnotového řetězce IKEA však můžeme mít v tomto ohledu zásadní vliv. Největší potenciál při snižování uhlíkové stopy vidíme v oblasti surovin a životnosti výrobků značky IKEA v jednotlivých domácnostech.

Jako odpověď na uvedené tři globální problémy jsme se zaměřili na tři stěžejní oblasti. Ty nám umožní naplňovat naši vizi a prospívat Zemi. Naší snahou je inspirovat lidi na celém světě a umožnit jim žít lepší každodenní život s ohledem na potenciál naší planety, být ohleduplní ke klimatickým změnám a využívat obnovitelné zdroje.  Současně chceme dále rozvíjet naše obchodní činnosti a v neposlední řadě příznivě sociálně ovlivňovat celý hodnotový řetězec IKEA.

IKEA provozuje 352 obchodů ve 28 zemích. Jsou tyto budovy stavěny v udržitelném standardu?  Jaké jsou jejich hlavní šetrné prvky?

Dbáme na to, aby všechny naše nové budovy zohledňovaly udržitelnost po celou dobu svého životního cyklu. Aby využívaly osvědčená udržitelná řešení, pokud jde o architekturu, výběr materiálů, vybavení i provoz. Každá nová námi vlastněná prodejna usiluje o certifikaci BREEAM, alespoň na úrovni hodnocení „VERY GOOD“.

Naší ambicí je využívat moderní technologická řešení, jako je např. geotermální vytápění, fotovoltaické instalace, zužitkovávání dešťové vody při splachování toalet apod. Máme zájem o spolupráci s externími odborníky na realizaci pilotních projektů. Konkrétním příkladem je instalace tepelných čerpadel pro chlazení nebo systém rekuperace tepla z odpadních vod v berlínské čtvrti Lichtenberg. V současné době naši strategii revidujeme a do roku 2030 si klademe za cíl dosáhnout v našich stávajících obchodech 100% obnovitelnosti zdrojů při vytápění a chlazení.

IKEA zanedlouho otevře svoje první pop-up studio v centru Prahy. Jaké jsou důvody umístění obchodu přímo v centru města? Jaké služby zde zákazníkům nabídnete?

Cílem pop-up obchodu nazvaného „IKEA Point“ je dostat se blíže k lidem. Víme, že počet obyvatel ve městech poroste – a my tam chceme být s nimi. Začali jsme představovat naši nabídku pomocí nových nástrojů, abychom vyhověli současným trendům: chceme vytvořit značku, která bude atraktivní a dosažitelná pro většinu městských obyvatel. Tím zabereme méně prostoru a pro většinu lidí budeme dosažitelnější prostředky MHD. Nový pop-up obchod je naším pilotním projektem, jímž testujeme umístění v centru města – jakýmsi obchodním satelitem, doplňujícím naše tradiční obchody na Černém mostě a na Zličíně. „IKEA Point“ si uchovává ducha společnosti IKEA, způsob jejího projevu i vizuální identitu. Nabízí zájemcům vybraný rozsah témat a výrobků, které prezentujeme novým, překvapivým způsobem.

Představení pop-up obchodu plánujete ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy na začátek října. Na co byste chtěla pozvat především? Co hosty čeká a proč by se měli zúčastnit?

Lidé budou mít příležitost si v rámci komentované prohlídky prohlédnout obchod a jeho specifické prvky a řešení. Abychom zachovali tradici networkingových akcí Rady s názvem Green Building Club, bude první část vzdělávací. Náš manažer pro globální klima a energii a členové globálního týmu seznámí hosty s naší strategií udržitelnosti a zaměří se na naléhavá témata, jako je např. hospodaření s vodou. S návštěvníky budou sdílet klíčové myšlenky našeho přístupu, příklady dobré praxe, znalosti i výzvy. Druhá část večera bude neformální a poskytne hostům příležitost k networkingu, výměně názorů a zkušeností. Členové našeho týmu budou po celý večer připraveni odpovídat na dotazy. Nebude při tom samozřejmě chybět zdravé občerstvení a dobré víno. Na tuto akci se velmi těšíme a věříme, že se nám podaří v tomto jedinečném prostředí v centru Prahy vytvořit inspirující a přátelskou atmosféru.

Pro přesné datum konání akce a bližší informace sledujte webové stránky: www.czgbc.org.

 

 

 

     
reklama reklama