Nové evropské cíle energetických úspor do roku 2030 lze naplnit dalšími renovacemi budov

V úterý 19. června pozdě večer se zástupci členských států a Evropského parlamentu v Bruselu dohodli na finálním znění revize směrnice o energetické účinnosti (EED). Ta jednotlivým státům EU stanoví, kolik energie by měly do konce roku 2030 uspořit.

Nová směrnice stanovuje celkový nezávazný cíl do roku 2030 ve výši 32,5 %
a ve svém článku 7 pak roční snižování spotřeby energie na úrovni o 0,8 % dodávané energie. Oproti stávající verzi směrnice, která stanovuje cíle
do roku 2020 tak ambice úspor energie zůstává na podobné úrovni.

U celkového cíle „32,5 %“ je třeba si uvědomit, že se vztahuje k předpokladu spotřeby rychle rostoucího předkrizového scénáře modelu PRIMES z roku 2007.
Pro Českou republiku tak konkrétně tento cíl znamená snížení spotřeby o 8 % za příštích 13 let. „Ano, je třeba obrátit trend posledních dvou let. Ale není to z říše snů,“ komentuje to Petr Holub, ředitel Šance pro budovy. Přehledně to vysvětluje následující obrázek.

Přesný text článku 7 ještě není známý. Z vyjádření účastníků posledního trialogu lze předpokládat,
že požadovaný úspora energie bude pro Českou republiku 6–8 PJ ročně. Stávající požadavek do roku 2020 je na úrovni 7 PJ. „Pro Českou republiku je zásadnější plnění článku 7 směrnice, protože celkový cíl bychom měli plnit bez větších problémů. Ambice je podobná jako doposud,“ dodává Petr Holub.

Česká republika zatím není na cestě ke splnění kumulativního cíle pro období 2014–2020 (51 PJ),
ale je to zejména proto, že začala s přípravou programů podpory úspor energie pozdě. „V roce 2017 již programy běžely poměrně dobře, problém byl zejména výpadek v plnění v letech 2014 až 2016.
Aby stejný problém nenastal po roce 2020, již nyní je potřeba začít připravovat zvýhodněné financování pro úspory energie po 2020,“
upozorňuje Petr Holub.

Jak ukazují scénáře renovace budov, které jsou součástí Národního akčního plánu pro energetickou účinnost, většinu předpokládaného požadavku lze naplnit úsporami energie v budovách, kde jde
o čistou příležitost. Není tedy třeba neúměrně zatěžovat průmysl.

Zdroj:  ŠPB
     
reklama reklama