Návrh nového evropského rozpočtu slibuje více peněz na boj s klimatickou změnu

Na začátku května Evropská komise představila návrh tzv. víceletého finančního rámce pro období 2021-2027, který dle očekávání reflektuje nové výzvy jako je ochrana hranic a migrace, a zároveň částečně přeskupuje stávající strukturu fondů. Snižují se například prostředky pro Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti. Ty jsou v současném programovacím období významným zdrojem financování klimaticko-energetických cílů ČR pro rok 2020. S jejich pomocí se tak ČR daří plnit závazky v oblasti energetických úspor a zvyšování energetické účinnosti, emisí i obnovitelných zdrojů. I přes očekávané snížení prostředků v těchto fondech nicméně zůstává jedním z jejich investičních cílů „zelenější a bezuhlíková Evropa.“ To je, stejně jako nově navýšené účelové navázání 25 % rozpočtu EU (320 mld. EUR) na klimatické cíle, stěžejní s ohledem na právě projednávané klimaticko-energetické cíle pro rok 2030. Česká republika by díky tomu mohla zajistit dostatečné financování pro pokračování úspěšných programů na podporu energetických úspor v sektoru budov – na to ŠPB upozorňuje i příslušná ministerstva, která mají připravit své priority pro financování v příštím období. Nyní se k návrhu budou vyjadřovat členské státy, které po schválení návrhu, budou žádat o financování svých priorit.

     
reklama reklama