První ze série workshopů na téma BIM za námi

Workshop BIM v praxi - nástroj pro zefektivnění a digitalizaci stavebnictví

Česká rada pro šetrné budovy rozšiřuje své tematické působení v oblasti kvalitního šetrného stavebnictví o přípravu staveb pomocí BIM, a proto jsme uspořádali první ze série workshopů s názvem BIM v praxi - nástroj pro zefektivnění a digitalizaci stavebnictví. Ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM) tak cílíme na propojení všech účastníků procesu přípravy a vzdělávání v oblasti projektování, realizace a provozování budov.

Na úvod Petr Matyáš z di5 architekti inženýři a zároveň místopředseda představenstva CzBIM popsal současnou situaci využívání BIM v České republice a ve světě a představil BIM model jako digitální dvojče budoucí reálné budovy. Toto dvojče lze využít nejen pro optimalizaci návrhu a ověření kvality, ale také pro ideální představu budoucího klienta při použití virtuální reality.

Následně Tomáš Minka z BIM.Point a Lukáš Kohout z BIM Project s.r.o. představili konkrétní zkušenosti a pohled na zavádění BIM modelu do praxe v českých podmínkách. Řeč byla mimo jiné o dostatečně široké knihovně BIM a databázi produktů, která je podstatnou součástí práce s BIM modely.

Na závěr zástupci Skanska Property, Žofia Pažitná a Jan Vrba, představili zkušenost developera při využití BIM v projektech, kde tento nástroj pomáhá řešit nedostatek kvalitní pracovní síly.

Všem účastníkům děkujeme za účast a diskuzi a těšíme se na setkání na dalších akcích Rady.

Příští workshopy budou opět zaměřené na zefektivnění stavebnictví, detailněji se budeme věnovat standardizaci negrafických informací v BIM modelu, různým existujícím a vznikajícím databázím prvků a strukturování vložených informací. Druhý workshop 17.4. zaměříme především na projektovou přípravu a realizaci (registrace zde), třetí pak na předávání dokončené budovy a facility management. Více informací o připravovaných akcích najdete na webu www.czgbc.org.

Prezentace mluvčích:

     
reklama reklama