Diskuzní snídaně k Energetickému managementu

Po sérii diskuzních snídaní k energetickému managementu v Praze jsme se v úterý 5.12. sešli při podobné příležitosti v Bistru Andini v Brně, abychom i tam diskutovali energetický management z mnoha různých úhlů pohledu. Arne Springorum z HE Consulting pracuje především s lidským faktorem, tedy vlivem chování lidí na fungování zaváděných opatření a dlouhodobou motivací lidí k šetrnému chování. Petr Kašík z AMiT seznámil přítomné s principy a trendy v automatizaci a také s vazbou energetického managementu na kvalitu vnitřního prostředí v budovách, která je pro zaměstnavatele ekonomicky klíčovou s ohledem na velikost nákladů zaměstnavatelů na personál. Jiří Cihlář z CEVRE a Jiří Tobolík ze Siemens uvedli několik zajímavých případových studií z průmyslu resp. veřejného sektoru, konkrétně využití fotovoltaiky pro dobíjecí stanice s variantním využitím bateriového systému resp. využití energetických služeb se zaručenými úsporami (metoda EPC) pro velký počet objektů.

K tematickému diskuznímu setkání se snídaní v Brně rádi připravíme pokračování, o kterém se dozvíte v newsletteru nebo na webu Rady.

     
reklama reklama