Seminář Šetrné a energeticky úsporné veřejné budovy v Brně

Brněnský seminář Šetrné a energeticky úsporné veřejné budovy: financování, architektonická příprava, veřejné zakázky, který byl druhým v sérii podzimních akcí na toto téma, se setkal s nečekanou účastí. Komplexní právní, technický i finanční pohled na přípravu a realizaci budov s důrazem na jejich kvalitu přilákal do Administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje na 40 účastníků.

Potvrdilo se, že téma je to ožehavé, a že zadavatelé veřejných zakázek si uvědomují důležitost kvalitní přípravy zakázek, aby mohli očekávat kvalitní uchazeče a především kvalitní dílo.

Proto se nemluvilo zdaleka jen o již více než rok účinném novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, ale také o jeho využití v praxi při přípravě zadání, vyhodnocování, nastavování smluvních podmínek a při následné realizaci díla.

V prvním dopoledním bloku promluvila o právních aspektech veřejných zakázek Anna Francová z právní kanceláře Frank Bold, spolupořadatelskou organizací těchto seminářů.

Druhý blok se týkal financování šetrných energeticky efektivních veřejných projektů, započal prezentací Jiřího Eschnera z odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí o dotacích z OPŽP a kombinaci s metodou EPC a prezentací Miroslava Marady z Asociace poskytovatelů energetických služeb, který představil dokončovanou metodiku pro tendrování formou Design&Build případně i s následným provozováním budovy &Operate.

Odpolední blok zahrnoval architektonické a technické aspekty zadávání a vyhodnocování zakázek a celého jejich koncipování s mnoha příklady dobré i špatné praxe. Velkou inspirací jistě jsou dvě prezentace Adama Rujbra a Mirko Lva z ateliéru Adam Rujbr architects, kteří prezentovali několik zajímavých příkladů veřejných zakázek podle zákona nebo architektonických soutěží. Ukázky konkrétních inspirativních projektů představil také Štěpán Mančík z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, který popsal dva reálné projekty využívající komplexního přístupu formou tzv. participativního navrhování.

Na závěr představil pan Vlastimil Rieger z Otevřené zahrady Nadace Partnerství jejich pasivní budovu v centru Brna, což byla zároveň pozvánka na následnou exkurzi.

Třetí seminář na stejné téma se bude konat 7.12. v Praze, program a registrace jsou zde.

     
reklama reklama