Seminář Šetrné a energeticky úsporné veřejné budovy: financování, architektonická příprava, veřejné zakázky

V Pardubicích v budově Krajského úřadu jsme uspořádali seminář pro veřejné zadavatele, ale i uchazeče o zakázky ve veřejném sektoru. Jak plyne z názvu „Šetrné a energeticky úsporné veřejné budovy: financování, architektonická příprava, veřejné zakázky“, nemluvilo se zdaleka jen o již rok účinném novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, ale také o jeho využití v praxi při přípravě zadání, vyhodnocování, nastavování smluvních podmínek a při následné realizaci díla.

O právních aspektech veřejných zakázek promluvila Anna Francová z právní kanceláře Frank Bold.

Následoval blok o financování šetrných energeticky efektivních veřejných projektů prezentací Lukáše Urbana ze Státního fondu životního prostředí o dotacích z OPŽP a kombinaci s metodou EPC a prezentací Aleše Chamráda z Asociace poskytovatelů energetických služeb, který představil dokončovanou metodiku pro tendrování formou Design&Build případně i s následným provozováním budovy (&Operate).

Věříme, že pro přítomné zástupce veřejných zadavatelů byly velkou inspirací dvě prezentace Adama Rujbra a Mirko Lva z ateliéru Adam Rujbr architects, kteří prezentovali především několik zajímavých příkladů dobré i špatné praxe veřejných zakázek podle zákona nebo architektonických soutěží. Ke konkrétním inspirativním projektům přispěl také Michal Kuzmič z ČVUT, Univerzitního centra energeticky efektivních budov, který popsal dva reálné projekty využívající kompexního přístupu formou tzv. participativního navrhování.

Prezentujícím i účastníkům děkujeme a zveme ke stejným seminářům 1.11. v Brně7.12. v Praze (odkazy na program a registraci).

     
reklama reklama