Exkurze do rezidenčního projektu BOTANICA K s recyklací šedé vody a certifikátem BREEAM

V úterý 11. 10. se v Jinonicích uskutečnil podzimní Green Walk – Green Talk, exkurze do nové rezidenční výstavby Botanica K, která je dílem developerské společnosti Skanska Reality a.s.. Budovy jsou navrženy v nízkoenergetickém standardu a jsou první rezidenční výstavbou v ČR, která počítá s hospodařením s šedou vodou v rámci, kterého bude pro splachování toalet využita přečištěná voda z umyvadel, van a sprch. Mimo jiné je u domu umístěna akumulační nádrž pro zachycování dešťových vod, jež mohou být dále využity pro zalévání zeleně v okolí domu.

 

Na splachování toalet v každé domácnosti padne asi čtvrtina spotřeby pitné vody. Jen obyvatelé Prahy denně prosplachují přibližně 33 tisíc m3 kvalitní pitné vody. Toto množství odpovídá objemu přibližně 9 bazénů v Podolí. Díky systému pro hospodaření s šedou vodou se v Botanice K až 25 % pitné vody ušetří. Při plné obsazenosti bytů projektu Botanica K budou roční úspory činit přes 3 500 m3, což pro představu odpovídá přibližně 1050 hasičským cisternám.

V rámci akce byly prezentovány výsledky výzkumu, který si Skanska Reality a.s. nechala před instalací systému vypracovat. Výzkum se týkal názoru veřejnosti na využívání šedé vody v domácnostech a  ukázal, že 91 % respondentů považuje splachování WC šedou vodou za dobré řešení, které by se mělo využívat co nejvíce. Dále by respondenti byli ochotni šedou vodu využívat k:

 • mytí auta (75 %)
 • zalévání květin (59 %)
 • úklidu domácnosti (37 %)
 • pro sprchování (5 %),
 • doplnění akvárií (4 %) či dokonce i k pití (1 %).

Jako motivace k využívání šedé vody respondenti považují:

 • ohleduplnost k přírodě (67 %)
 • finanční úsporu (65 %)
 • trend do budoucna (36 %)
 • větší soběstačnost budov (34 %)

V rámci exkurze jsme si prohlédli dokončenou budovu K3,4 a budovu K1,2 ve výstavbě. Budova Botanica K1,2 získala jako první bytový dům v České republice „Interim certifikát pro schéma International New Construction 2013 – Residential“ s výsledkem 69,3%, těsně pod úrovní BREEAM Excellent, a cílí na hodnocení BREEAM Very Good i ve finálním certifikátu.

Ing. Kateřina Nováková, mistrová stavby, se s námi podělila o subjektivní vnímání pohledu na vedení stavby dle pravidel BREEAM. Jako plusy a mínusy zmínila:

+

 • Třídění odpadu, které nad očekávání opravdu funguje a má za důsledek vyšší čistotu na stavbě.
 • Zakrytí lešení sítěmi, kdy ubývá problémů s lítáním nečistot mimo stavbu.
 • Zákaz kouření, není nutné řešit v objektu načichlé omítky a nedopalky.

-

 • Občas nereálný požadavek na úroveň úklidu v místě práce lidí.
 • Náročné obstarávání nářadí s odsáváním. Nicméně se najít alternativní řešení pro snížení prašnosti.
 • Řízení subdodavatelů a stížnosti pracovníků například na zákaz puštěného rádia.

Děkujeme tímto účastníkům a společnosti Skanska Reality a Skanska a.s. za zajímavé informace a prohlídku jedné dokončené a druhé téměř dokončené budovy

     
reklama reklama