Rozhovor s Karlem Fronkem, novým členem představenstva Rady

Karel Fronk je vedoucím oddělení Udržitelného rozvoje ve společnosti Skanska, kde odpovídá za aktivity společnosti v oblasti trvalé udržitelnosti. Ve společnosti se od počátku věnoval oblasti ochrany životního prostředí ve spojení s udržitelným rozvojem. Karel Fronk byl kooptován na uvolněnou pozici Leoše Vrzalíka, bývalého člena představenstva Rady.

1)    V čem tkví podle vás největší přínos a význam České rady pro šetrné budovy?

Česká rada pro šetrné budovy má v evropském měřítku velmi kvalitní renomé a vážím si toho, že ho s kolegy ze Skanska spoluvytváříme. Mohu na rovinu říci, že Rada je jedna z mála aktivních organizací, díky které je téma šetrného stavebnictví vidět v businessu a odborné komunitě stavebnictví.

2)    Jakým tématům se v souvislosti s činností Rady a svou profesní specializací hodláte vy sám v nejbližší době nejvíce věnovat?

Osobně bych rád podpořil business témata související se šetrnou výstavbou směrem k investorům. Problémem současnosti není nedostatek „zelených“ technologií, inovací, aplikací a inovativních nápadů na zlepšení procesů, ale převládající nedůvěra k jejich využívání a vzetí v úvahu již v prvotním impulsu k investici, v horším případě i při realizaci. Až dvě třetiny úspěšnosti akce přitom spočívá v perfektně připraveném projektu a koncepci. Prosazování šetrných řešení do této fáze však stále není dostatečně zohledňováno, mým cílem je motivovat zhotovitele k roli tzv. ambasadorů šetrného stavění. Specializací jsem zaměřen na ochranu životního prostředí ve stavebnictví, stále se v praxi na výstavbě podílím, mohu se podělit o zkušenosti nejen od tvrdého jádra stavařů, ale i o zkušenosti projektových, oblastních a dalších manažerů ve využití šetrných přístupů a přesvědčit je, aby téma vzali za své i oni, to je mým zájmem.

3)    Chápete vaše nové angažmá v Radě jako nový impuls pro vaši kariéru? V jakém ohledu?

Ve stavebnictví pracuji dlouhou dobu a činnost Rady jsem vždy sledoval a zvažoval své aktivnější zapojení do jejích aktivit. Shodou okolností jsem získal angažmá, které je stanoveno do nových voleb v Radě. Impulsem je pro mě získat podporu ostatních členů přímou cestou. Pokud se mě podaří do té doby otisknout obrázek své zkušenosti a praktičnosti do její činnosti a povede to k mému regulérnímu zvolení, budu rád. Možnost spolupodílet se na propagaci hodnot v udržitelném, šetrném stavění je bezesporu pozitivním impulsem pro moji práci. Společnost Skanska, kterou v Radě zastupuji na hodnotách dlouhodobě staví a jsem přesvědčen, že se naše cíle skvěle doplňují.

4)    Jaké největší výzvy podle vás stojí před Radou v letošním roce a v období do roku 2020?

Myslím, že jsme se ocitli ve věku reálného „Orbis Pictus“, vše myslitelné je vyjadřováno vizuálně. Komenský, který ve svém díle popisoval také činnost zedníka a stavitele by měl určitě radost. Základem zůstává kámen, úhelník, lžíce, voda a oheň, to je základ řemesla, bez toho by to nešlo…působíme v průmyslovém sektoru kde je konzervativní pojetí předáváno z generace na generaci, na investory a nájemce, velice těžko se z tohoto pojetí posouváme dál. Největší výzvou, a upozorňuji, že nikterak novou, je pro Radu dle mého názoru dále rozvíjet ten „Svět v obrazech“. Myslím tím znovu a znovu diskutovat, edukovat, sdílet a upozorňovat na nové a využitelné novinky v oblastech šetrného stavebnictví. Vize musí mít blízko k názornosti, a tak bych si přál, aby Česká rada pro šetrné budovy a její členové byli názorným příkladem možností udržitelného a šetrného stavění i do roku 2020.

5)    Jaké největší výhody přináší podle vás členství v Radě jejím členským společnostem?

Rada si za dobu svého působení vybudovala solidní a důvěryhodný „Brand“. Propagace šetrných projektů, benefity plynoucí ze členství, B2B a B2C aktivity jsou profesionálně zvládnuté a domnívám se, že mají kladnou odezvu ze strany členů Rady. Velkou výhodou je, že Rada má vliv na tvorbu legislativy jak v českém, tak evropském kontextu. Nerad bych opomněl i klasické sdílení v podobě příkladových studií, vzdělávání v nových trendech certifikací, energetiky, materiálů, vodního hospodářství apod. Spouštěč zájmu českého trhu o členy Rady a její aktivity je také v podobě skoro 100 tis. odkazů v Googlu na klíčová slova Česká rada pro šetrné budovy. Vnímám to jako kvalitní vizitku pro rozvíjení udržitelného businessu směrem k prvnímu miliónu.-)

     
reklama reklama