Obytný soubor Milíčovský háj

Obytný soubor Milíčovský háj

170 bytů ve standardu Komfort EKO, průkaz ENB: B, energetický štítek obálky budovy: B. 

Všechny byty mají přiřazenu sklepní kóji, balkon, některé byty ještě terasu nebo předzahrádku. Domy jsou bezbariérové, parkování rezidentů je zajištěno ve společných garážích umístěných pod objekty. 

Z bytu je výhled na Milíčovský vrch a přírodní památku Milíčovský les a rybníky. Součástí projektu je rekultivace systému odvodnění do Milíčovského potoka a odstranění pozůstatku zařízení staveniště panelového sídliště Jižní město.

Kritéria šetrnosti

Nízkoenergetické bytové domy využívající nucené větrání s rekuperací.

Průkaz ENB: B, měrná vypočtená roční spotřeba energie 63 kWh/m rok

Obálka budovy je navržena na doporučené hodnoty z normy CSN 730540.

Severo-jižní orientace, vnější stínící prvky markýzy a balkony. Okna jsou doplněna vnějšími hliníkovými horizontálními žaluziemi.

Každý byt 2+kk a větší má vlastní rekuperační jednotku určenou k větrání bytu se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu a využití tohoto tepla pro předehřátí čerstvého přiváděného vzduchu z vnějšího prostředí.

Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
reklama reklama