City Green Court

City Green Court

Nejnovější plánovaná investice společnosti Skanska je projekt City Green Court, který nabízí na osmi podlažích přibližně 16 300 m2 pronajímatelné kancelářské plochy okolo impozantního atria. Flexibilní a ekologicky šetrná kancelářská budova se nachází v jedné z nejlépe dostupných částí Prahy 4 – Pankrác na rohu ulic Pujmanové a Hvězdova, s bohatou občanskou vybaveností v okolí. 

Při vývoji City Green Court byla věnována zvláštní pozornost energetické efektivitě a snižování emisí oxidu uhličitého. 

Podle plánu probíhá výstavba City Green Court v souladu s americkým standardem LEED. City Green Court jako první kancelářská budova v České republice získal Pre-Certifikaci LEED Platinum. LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) je mezinárodní systém certifikace zelených budov vyvinutý americkou organizací US Green Building Council. Klasifikuje budovy podle toho, jak jejich návrh, proces výstavby a provoz zohledňují šetrnost k životnímu prostředí. Dle Skanska nástroje pro zelenou výstavbu a rozvoj – tzv. Skanska Color Palette, jejímiž klíčovými environmentálními kritérii jsou energie, oxid uhličitý, materiály a voda, je projekt City Green Court hodnocen jako Green.

Kritéria šetrnosti:

Energetická náročnost
Energetická náročnost objektu o 22 % nižší než požaduje LEED certifikace

Návrh budovy
Zelená střecha
Zachycení a využití dešťové vody pro mechanický systém budovy a na pozemku pro zalévání (tank 100 000 l)

Topení, chlazení a ventilace
Přirozené větrání atria
Vysoce efektivní AHU jednotky
Snížená rychlost proudění vzduchu, jednotná dimenze vzduchotechnických rozvodů, jednotný a neměnný tlak v potrubí

Osvětlení
Sensory na denní světlo a přítomnost osob
Automatické vypnutí světel
Minimální nasvícení exteriéru

Obnovitelné zdroje
Rekuperace, garáže vytápěné odpadním vzduchem z kanceláří

Hospodaření s vodou
Vysoce kvalitní a úsporné zařizovací předměty jako např. automatické baterie, WC s duálním splachováním a úspornými nádržkami, suché pisoáry (úspora pitné vody 10 500 l/den)

Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
reklama reklama