Zelené átrium (Slovensko)

Zelené átrium (Slovensko)


Zelené atrium je prvním pasivním bytovým domem na Slovensku a má v plánu získat certifikát LEED Platinum. Definice pasivního domu říká, že na svůj provoz musí dům spotřebovat méně než 15 kWh/m2/rok, což je přibližně o 90 % méně než v běžném domě postaveném před rokem 1995. K dosažení této bilance autoři stavby použili nejmodernější výpočty a technologie, které z Atria dělají slovenský unikát.

Recyklace materiálů z původní stavby

Kořeny udržitelné filosofie Zeleného atria sahají na úplný začátek stavby. Kromě toho, že tým tvůrců revitalizoval brownfield, rozhodli se také využít co nejvíc materiálů z původní budovy. „Podařilo se nám zrecyklovat víc než 90 % materiálu. Ze starých cihel a betonu vzniklo rozdrcením asi 1500 tun recyklátu, který byl využit při zásypu a přípravě podloží,“ vysvětluje architekt Miroslav Marko, autor a investor projektu. Z původní budovy se taky podařilo zachránit velkou část železobetonové a ocelové konstrukce. Hlavním dodavatelem nových materiálů byla společnost Saint-Gobain se svými čtyřmi divizemi.

Použitá řešení

Jedním ze základních předpokladů pasivního standardu je zamezení úniku tepla z budovy. O tento faktor se stará kvalitní izolace všech částí budovy s důrazem na fasádu, střechu a podlahu nad podzemními garážemi od divize Isover. Okna mají izolační trojsklo dodávané společností Glassolutions Nitrasklo, které poskytuje kromě výborných izolačních vlastností i možnost solárních zisků. Tepelný komfort a chlazení v budově zajišťují tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda. Energii ze země využívají prostřednictvím tzv. energetických pilot, které se nacházejí pod objektem a zároveň slouží jako základy. V letních měsících se odpadové teplo z tepelného čerpadla vzduch/voda využívá i pro ohřev teplé vody.

Zdravý vzduch

Pasivní domy musí kromě minimalizace tepelných ztrát mít vyřešeno i větrání. Proto je v každém bytě nainstalovaná větrací jednotka se zpětným získáváním tepla. Funguje bez nutnosti otevírání oken a díky konstantní výměně vzduchu nehrozí tvorba plísní. K dobré kvalitě vzduchu přispívá například i použití sádrokartonových příček Rigips, které zlepšují kvalitu vnitřního prostředí. Chlazení vzduchu v létě obstarávají opět tepelná čerpadla a podporuje jej efektivní způsob stínění exteriérovými žaluziemi. Fasádu bytového domu pokrývá omítka se vzhledem dřeva od divize Weber, která nezatěžuje konstrukci a dodává budově harmonický vzhled.

Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
reklama reklama