SKF Ložiska Lubricon

SKF Ložiska Lubricon

V Chodově u Karlových Varů byl otevřen nový závod na výrobu mazacích systémů, jehož vlastníkem je švédský koncern SKF. Stavba získala nejvyšší ocenění, kterého je možné v oblasti hodnocení šetrných budov dosáhnout – certifikát LEED Platinum. Udělená certifikace posuzuje šetrnost budovy z několika hledisek od fáze výstavby až po běžný provoz. Ve střední a východní Evropě se jedná o první stavbu tohoto typu (výrobní provoz), které se podařilo na ocenění LEED Platinum dosáhnout.

Oceněná budova se může pochlubit výbornými výsledky ve většině hodnocených oblastí:

  • Závod spotřebovává o 48 % méně energie, nežli je standard.
  • Využitím dešťové vody pro splachování WC a zálivku zeleně je dosaženo 52% úspory pitné vody oproti standardu.
  • Osvětlení LED svítidly je regulováno dle přítomnosti osob a denního světla.
  • Do budovy je přiváděn čerstvý vzduch řízený podle obsahu CO2 s  optimální vlhkostí.
  • Při výstavbě byly použity zdravotně nezávadné nízkoemisní materiály.
  • Celá budova je řízena inteligentním systémem budovy s  podrobným sledováním spotřeb.
  • Pro větší komfort zaměstnanců a z důvodu omezení emisí provozem vozidel byly přesunuty autobusové zastávky blíže vchodu závodu.

„V regionu střední a východní Evropy se jedná o první výrobní provoz, který získal toto nejvyšší ocenění,“ řekl Petr Vogel ze společnosti EkoWATT, který vedl tým připravující certifikaci, koordinoval projekt a stavbu. „Zároveň budova patří mezi pětici budov s nejvyšším dosaženým počtem bodů v hodnocené oblasti energetické účinnosti.“

Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření třetí stranou, že dům nebo soubor budov byl navrhnut, vybudován a zprovozněn s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v oblastech jako jsou udržitelná lokalita, úspory vody, energetická efektivita a inteligence budov, výběr zdravých materiálů a kvalita vnitřního prostředí. Certifikace je dobrovolný tržní nástroj bez jakýchkoliv státních pobídek či subvencí.

Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
reklama reklama