Qubix

Qubix

Kancelářská budova Qubix 4 v Praze získala v listopadu 2012 certifikát LEED Platinum for Core and Shell (2009), a to s celkovým skóre 86 bodů.

Systém LEED posuzuje šetrnost a vliv budovy na životní prostředí komplexním způsobem v šesti hlavních a jedné doplňkové oblasti (tou jsou tzv. Regionální priority). Na úspěšném postupu procesem certifikace a získání certifikátu se podílely společnosti Gardiner & Theobald a  Optimal Engineering. Zisk bodů a možný počet bodů v jednotlivých kategoriích je uvedený v obr.1.

Trvale udržitelné lokality

V této oblasti projekt získal 22 bodů z 28 možných. Budova Qubix 4 se nachází v poměrně hustě zastavěné lokalitě s dostatečným počtem obchodů a služeb v okruhu do 800 metrů, což přinese zisk pěti bodů (Hustota zástavby a dopravní dostupnost). Výborná dopravní dostupnost MHD, zejména blízkost stanice metra Vyšehrad, zastávek tramvají (č. 18) a autobusů v okruhu do 800 metrů od budovy přispěje k dosažení šesti bodů (Alternativní doprava – veřejná hromadná doprava).

 

 

Samozřejmostí je dostatečný počet stojanů na kola společně se zřízením šaten a sprch pro dojíždějící cyklisty (Alternativní doprava – zázemí pro cyklisty, jeden bod). Před budovou jsou vyhrazena čtyři parkovací stání pro elektromobily včetně dvou dobíjecích stanic (z toho jedna je rychlodobíjecí – nabití baterie trvá pouhých 15 min) – za 3 body.

Spotřeba pitné vody
V této oblasti byl ziskán maximální počet bodů, tedy deset. Pro získání čtyř bodů za kredit Zeleně s nízkou spotřebou vody pro zavlažování byly ve spolupráci se zahradní architektkou vybrány odolné původní druhy zeleně, jež nevyžadují žádné zavlažování. Využití dvou původních nádrží na topný olej o celkovém objemu 100 m3 pro akumulaci dešťové vody ze střech a následné využití této vody ke splachování toalet přispěje k zisku dvou bodů za kredit Inovativní technologie nakládání s odpadní vodou.

Energie a ovzduší
V této klíčové oblasti projekt získal 27 bodů z celkových 37. Energetický model budovy počítá s celkovou roční spotřebou energie 97 kWh/m2. Budova je navržena tak, aby spotřebovávala o 40 % energie méně než standardní budova navržená podle mezinárodního standardu ASHRAE 90.1-2007.
Úsporného návrhu je dosaženo kombinací následujících vlastností a technologií:
• zvýšená tloušťka zateplení stěn a střech – stěny U = 0,19 W/(m2.K), střecha U = 0,12 W/(m2.K);
• prosklená fasáda s izolačním dvojsklem a výbornými parametry odrazivosti tepelného záření;
• automatické vnější žaluzie na exponovaných fasádách (JZ, JV);
• úsporné osvětlení T5 se stmívači a senzory pohybu;
• vzduchotechnické jednotky s proměnnými otáčkami;
• zpětné získávání tepla z chlazení.

V kategorii Optimalizace hospodaření budovy s energiemi bylo podle očekávání získáno celkem jedenáct bodů. Na střeše jihozápadního křídla budovy budou instalovány fotovoltaické články, jež vyrobí ročně 13 529 kWh elektřiny, což přinese zisk čtyř bodů za kredit Obnovitelná energie v místě. Budova používá v chladicích jednotkách ekologická chladiva, která minimalizují negativní dopad na ozónovou vrstvu, což je v kreditu Pokročilý systém chlazení ohodnoceno ziskem dvou bodů. Vlastník budovy taktéž uzavřel smlouvu na nákup „obnovitelné energie“ prostřednictvím certifikátu REC (Renewable Energy Certificate) pokrývající 100 % spotřeby budovy po dobu dvou let (dva body).


Materiály a zdroje

V oblasti materiálů a zdrojů projekt získal jedenáct bodů z celkem třinácti možných. Díky zvolenému způsobu rekonstrukce bylo zachováno 86 % všech nosných konstrukcí, jako jsou stropy, stěny a střechy.

Při rekonstrukci bylo použito více než 30 % recyklovaných stavebních materiálů a přes 45 % materiálů splnilo kritéria na regionální materiály (tj. jejich výroba, včetně těžby surovin, se uskutečnila v okruhu do 800 km od stavby), což přineslo zisk celkem čtyř bodů.

Kvalita vnitřního prostředí
V této oblasti projekt získal 7 bodů z 12 dostupných. Budova byla projektována tak, aby poskytla svým nájemníkům maximálně příjemné pracovní prostředí. Při návrhu vytápění a vzduchotechniky se kladl maximální důraz na tepelnou pohodu obyvatel, která je docílena kombinací sálavého stropního vytápění/chlazení, jež je možno ovládat lokálními termostaty, a to ve 100 % kancelářského prostoru. Systémy jsou navrženy tak, aby omezily na minimum teplotní výkyvy, rozdíly teploty vzduchu v různých výškových úrovních, průvan atd.

Jednou z neopomenutelných kvalit budovy, která vychází z její dispozice a citlivě zvolené rekonstrukce, patří skutečnost, že přes 80 % trvale obývaného prostoru má k dispozici přirozené denní osvětlení splňující požadavky certifikátu LEED (jeden bod za kredit Přirozené osvětlení) a přes 98 % trvale obývané plochy poskytuje svým obyvatelům přímé výhledy z okna (jeden bod za kredit Výhledy).

Inovace a nové návrhy

V kategorii inovace a nové návrhy bylo získáno celkem 5 bodů ze 6 možných. Body byly přiděleny za výbornou dopravní dostupnost budovy veřejnou dopravou, která přesáhla požadavky certifikace LEED, použití světelných zdrojů s minimálním obsahem rtuti a za komplexní řešení zadržování dešťové vody z přívalových srážek ve dvou nádržích o objemu 2 × 50 m3.

Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
reklama reklama