Breda Weinstein Commercial Center

Breda Weinstein Commercial Center

Certifikát BREEAM na úrovni GOOD pro regeneraci historické budovy

Společenské centrum vzniklo rekonverzí areálu bývalého pivovaru v srdci Opavy a významně přiznává jeho původní architekturu. Zachován byl historický ráz fasád a nevšední dominanta - pivovarský komín. VCES a.s., česká pobočka společnosti Bouygues Batiment International, úspěšně předala nové společenské centrum investorovi, kterým byla společnost BREDA & WEINSTEIN a.s., v polovině listopadu 2012.

Centrum obsahuje 1 podzemní a čtyři nadzemní podlaží s více než 100 obchodními jednotkami, multikinem a 500 parkovacími místy. Užitná plocha je 56 090 m2, z toho k pronájmům 26 100 m2. U novostavby (horní a dolní dvůr, spojovací krček, prostor bývalé strojovny) je použit monolitický železobetonový skelet ztužený komunikačními jádry. Založení těchto částí je na pilotách. Střechy nových objektů jsou ploché s fóliovou hydroizolací, otevřené obchodní pasáže jsou zaskleny. Fasády jsou skládané – provětrávané systémy s pohledovou vrstvou z tahokovu, emailovaného skla či vnějších obkladových desek. Poprvé v ČR byla realizována fasáda ze zavěšených panelů s grafickým betonem.

Rekonstrukce původních objektů – spilky, varny, nové a staré sladovny a částí historické zdi byla realizována s maximální snahou o adaptaci na prostor odpovídající moderním standardům a současným zachováním původního vzhledu. Stavby byly podchyceny tryskovou injektáží a staticky staženy pomocí trvalých ocelových lan, ocelových a železobetonových prvků. K rekonstrukci fasád bylo přistoupeno velmi citlivě - zachované cihelné dekory byly doplněny cihlami z původních objektů. Střechy stávajících objektů jsou šikmé – sedlové s krytinou z předzvětralého rheizinku.

V průběhu výběrového řízení společnost VCES a.s. navrhla klientovi taková řešení (např. topení a chlazení pomocí tepelných čerpadel a systém větrání s rekuperací využívající odpadní vzduch z pasáží k temperování garáží, energeticky úsporné eskalátory a výtahy, nadstandardní zázemí pro cyklisty v podobě šaten a sociálního příslušenství a informační systém pro monitoring veřejné dopravy), která umožnila úspěšnou certifikaci v souladu s mezinárodními environmentálními standardy BREEAM na úrovni GOOD. Nové společenské centrum přitahuje pozornost odborníků, kteří jej ocenili několika tituly, kromě jiného též titulem Stavba roku 2013.


Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
reklama reklama