ZÁPADNÍ MĚSTO - CITY ADMINISTRATIVA

ZÁPADNÍ MĚSTO - CITY ADMINISTRATIVA

Stavební společnost VCES a.s. dovedla v lokalitě Praha – Stodůlky do závěrečné fáze výstavbu komplexu administrativních budov včetně nové centrály společnosti Vodafone. Nové administrativní budovy, které budou dokončeny v červnu 2014, jsou  dalším objektem v rámci projektu CITY WEST. Nový objekt představuje 41 500 m2 užitné plochy, z toho 20 000 m2 ploch kancelářských. Předání prostor  k užívání nájemcům a společnosti Vodafone je plánováno na leden 2015. Investorem výstavby a jejím pronajímatelem je společnost FINEP, architektonicky a projekčně se na výstavbě podílí společnosti AHK architekti s.r.o. a BUILDING s.r.o.

Společnost VCES v této lokalitě v rámci předchozí fáze výstavby úspěšně realizovala i novou budovu centrály Komerční banky, která byla oceněna mezinárodně uznávaným certifikátem pro zelené stavby BREEAM (Building Research Establishment Environmental  Assessment Method) v úrovni VERY GOOD.

Stejně jako již ostatní realizované budovy projektu CITY WEST, tak i nová kancelářská budova Vodafone, je projektována a realizována v souladu s nároky na moderní kancelářské prostory a zároveň jako budova ohleduplná vůči životnímu prostředí. Tím jsou naplněna hodnotící kritéria metodiky pro environmentální certifikaci budov LEED - Leadership in Energy & Environmental Design a budova dosáhne certifikační úrovně „SILVER“. Metodika LEED zajišťuje nezávislé ověření, zda budova byla postavena dle strategií eliminujících nebo přímo ovlivňujících zlepšení dopadů výstavby a provozu. Díky splnění nastavených požadavků je výstavba ohleduplná vůči svému prostředí a zároveň je zajištěno i snížení a optimalizace provozních nákladů objektu pro budoucího uživatele, zdravější vnitřní prostředí pro obyvatel budovy a nižší emise. Celý proces hodnocení je zajištěn v kooperaci se společností Arcadis CZ.

Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
reklama reklama