Školicí středisko Otazník

Školicí středisko Otazník

Školicí středisko Otazník je první energeticky pasivní kancelářská budova v České republice, která byla slavnostně otevřena v září roku 2011 v Ostravě. Budova má funkci administrativní, školicí a vzorovou. Společnost Zumtobel Lighting navrhovala a dodávala světelné řešení včetně regulace osvětlení, společnost Saint-Gobain dodávala tepelné izolace a společnost Atrea se podílela na vzduchotechnice.

Základní modulový rastr se opakuje ve čtyřech podlažích nad sebou, takže budova má objem čtyřpodlažního podélného kvádru s plochou střechou o rozměrech podstavy 23 m x 15 m a výšce 15,4 m. Jednoduché a funkční dispoziční řešení lokalizuje vertikální komunikace a místnosti sociálního a technologického zázemí podél odvrácené severní strany budovy, zbývající prostor severní fronty v přízemí při vstupu je využit recepcí a v dalších podlažích rohovými kancelářemi. 

Aby objekt splnil kriteria pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem a prosklené plochy v tomto plášti jsou minimalizovány. Otvíraná okna jsou tedy navržena spíše z psychologického hlediska. Veškeré výplně v plášti budovy jsou navrženy s konstrukčním řešením pro pasivní stavby tj. zasklení kvalitním trojsklem a profilem pro pasivní domy. Před přílišným tepelným ziskem ze slunečního svitu v létě a pro omezení nočních tepelných ztrát v zimě jsou okna opatřena účinným venkovním stíněním s regulací napojenou na řízení osvětlení. 

Při vytápění objektu je počítáno s veškerými zisky tepla z pobytu osob a z kancelářské techniky. Bilance spotřeby tepla ke krytí ztrát, hlavně v zimním období v noci, je doplněna teplovodním vytápěním. Dále jsou tepelné ztráty minimalizovány nuceným větráním s velmi účinnou rekuperací v nejmodernějších větracích a rekuperačních jednotkách. Teplo pro ohřev vody do hygienického zařízení a pro vytápění v zimě je v letním období získáváno ze slunečních kolektorů a ukládáno do zásobníku. 

Chlad v letním období je získáván z reverzního tepelného čerpadla a ukládán do zásobníku chladu a využíván ve větracích jednotkách. V zimním období je z tohoto tepelného čerpadla získáváno teplo pro teplovodní vytápění. Bivalentním zdrojem pro ohřev vody je elektrická energie. Řízení vnitřního prostředí budovy z hlediska optimálního stavu a stability kvality je automatizováno řídicím systémem s nejmodernějšími prvky a flexibilním programem.

Kritéria šetrnosti:

Návrh budovy
Silný tepelný štít s minimalizovanými otvory

Topení, chlazení, ventialce
Pro ohřev slouží především teplo z kolektorů na střeše budovy 
Tepelné čerpadlo voda/vzduch

Osvětlení
Návrh a dodávku osvětlení včetně řídícího systému a nouzového osvětlení provedla společnost Zumtobel Lighting s.r.o. Regulace jednotlivých svítidel probíhá na základě informací centrálního čidla denního osvětlení a přítomnostních senzorů v místnostech. Do řízení osvětlení jsou zapojeny i žaluzie kdy jejich horní třetina je natáčena tak, aby přirozené světlo odrážela na strop místnosti. Tato nepřímá složka se následně podílí na celkovém osvětlení.

Tepelná izolace obvodového pláště
K zateplení objektu jsou použity izolační desky, které jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Kontaktní zateplovací systém je z důvodu eliminace tepelných mostů navržen bez mechanického kotvení. V místech, kde bylo nutno použít tepelnou izolaci se sníženou tloušťkou (u nadpraží oken v místech osazení žaluzií, nebo podlaha lodžie ve 4NP) byly použity izolace se „super" izolačními vlastnostmi.

Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
reklama reklama