Uskutečněné akce

10/11

Mezinárodní seminář "Nová regulace stavebních výrobků v Evropě"

Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1, 9:30–16:00

Mezinárodní seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků

09:30–10:00 Registrace

10:00–10:10 Zahájení semináře

10:10–11:00 Why CPR?
Vicente Leoz Argüelles, Evropská komise, vedoucí oddělení Stavebnictví, tlaková zařízení, meteorologie

11:00–11:15 Občerstvení

11:15–12:00 Evropské stavebnictví a CPR
Pascal Bar, Asociace evropských výrobců stavebních materiálů

12:00–12:30 Co znamená nové CPR pro stavebnictví?
Jiří Sobola, ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha

12:30–13:00 Případová studie Heidelberg Cement
Markus Brunner, Sustainable Construction Manager, HeidelbergCement

13:00–13:30 Oběd

13:30–14:00 EPD stavebních výrobků jako perspektivní konkurenční výhoda
Lubomír Keim, ředitel Výzkumného ústavu pozemních staveb - Certifikační společnosti

14:00–14:30 Význam nové evropské iniciativy ECO PLATFORM
Ondřej Šrámek, vedoucí pracovní skupiny šetrné materiály České rady pro šetrné budovy

14:30–15:30 Šetrné materiály ve stavební praxi (prezentace developerů a výrobců, diskusní panel)

15:30–16:00 Závěrečné shrnutí

KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA.     
reklama reklama