Uskutečněné akce

22/04

Ekoznačky kolem nás

HUB, Drtinova 10, Praha 5, 15:00-19:00

Workshop Ekoznačky kolem nás pracovní skupiny Udržitelné materiály,
České rady pro šetrné budovy. (Vstup jen pro členy Rady a pozvané hosty.)

Termín: 22.4. 2013
Čas: 15-19 hod
Lokace: HUB, Drtinova 10, Praha 5

Program:

15:00 – 15:05
Úvod Ing. Kateřina Závodníková, MSc, Vedoucí pracovní skupiny, SGCP, a.s. - Isover
15:05 – 15:20  
Představení ekoznaček  
Mgr. Pavel Hrubý, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Blok 1: Pohled ze zahraničí

15:20 – 15:40 
Cradle to Cradle Claire Mattelet, Niels Schreuder,
AGC Flat Glass Czech, a.s.
15:40 – 16:00 
Integrace EMS+carbon footprint+ecolabels+LCA a zkušenosti firmy Claire Mattelet, Niels Schreuder,
AGC Flat Glass Czech, a.s.
16:00 –16:20   
Diskuse

Blok 2: EŠV, další ekoznačky, vize a cesty k ekologickým materiálům

16:20 – 16:30
Co EŠV znamená pro výrobce, jak jej získat?
Mgr. Pavel Hrubý, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
16:30 –16:40   
EŠV v praxi
Ing. Jan Kühnel, CIUR a.s.
16:40 – 17:00  
Diskuse / Přestávka

17:00 – 17:15 
Euro Fins; Blue Angel  (Der Blaue Engel) Ing. Ondřej Šrámek, Ph.D.,
Knauf Insulation, s.r.o.
17:15 – 17:25 
Environmental choice
Ing. Jan Kühnel, CIUR a.s.
17:25 – 17:35  
Indoor Climate Labelling; Finská klasifikace čistoty místnosti Mgr. Jiří Strnad, SGCP a.s. - Ecophon
17:35 – 17:40
Natureplus Heluz cihlářský průmysl v.o.s. (písemné vyjádření)
17:40 – 18:00 Diskuse / Přestávka

Blok 3: LCA a EPD
18:00 – 18:10
LCA ve zkratce doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT

Envimat Ing. arch. Štěpán Mančík,
Fakulta stavební, ČVUT
18:15 – 18:25
EPD v zahraničí
Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn
18:25 – 18:30
EPD v praxi v ČR Ing. Petr Vacek, SGCP-Isover
18:30 – 18:35
Sektorová EPD v praxi
Ing. Pavel Reich,
Českomoravský cement, a.s.
18:35 – 19:00 Diskuse/Závěr


REGISTRACE:

     
reklama reklama