Uskutečněné akce

27/11

Výroční členská schůze České rady pro šetrné budovy

SAP Services s.r.o., Bucharova 2817/11, 158 00 Praha 5 , 15:30 - 18:30

Výroční členská schůze České rady pro šetrné budovy

KDY: 27.11. 2018, 15:30 - 18:30
KDE:
SAP Services s.r.o., Bucharova 2817/11, 158 00 Praha 5 (mapa)

Zveme Vás na výroční členskou schůzi České rady pro šetrné budovy, která je jedinečnou platformou pro setkání členů, rozhodování o budoucnosti Rady a získání inspirace. Zúčastněte se členské schůze a využijte jako platformy k vyjádření Vašich názorů, připomínek a návrhů k chodu a rozvoji Rady. Vyzýváme všechny zástupce členských společností s hlasovacím právem, aby se Výroční členské schůze zúčastnili a přímo ovlivnili další rozvoj Rady.

Key note speech
Ing. arch. Petr Hlaváček -  architekt, urbanista a především budoucí nový radní pro územní rozvoj Prahy přijal naše pozvání hlavního řečníka. Jistě Vás bude zajímat, jak se nové vedení magistrátu postaví k aktuálním otázkám, jako jsou revitalizace brownfieldů či rezidenční developerské projekty v Praze. Ve svém vystoupení se dotkne i současných výzev, jak adaptovat města na změnu klimatu.

PROGRAM SCHŮZE:

 1. Zpráva představenstva o činnosti Rady za uplynulý rok
 2. Představení kandidátů do představenstva Rady
 3. Volba kandidátů do představenstva Rady
 4. Představení Strategie Rady
 5. Různé
 6. Vyhlášení výsledků volby do představenstva Rady
 7. Závěr

Na závěr programu Vás zveme na číši vína a drobné občerstvení.

Kandidáti do představenstva Rady (profily ke stažení zde)

 1. Jan Andrejco, Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
 2. Jakub Benda, Saint – Gobain Construction Products CZ a.s.
 3. Petr Kašík, AMiT, spol. s.r.o.
 4. Jindřich Kindl, Sekyra Group a.s.
 5. Šimon Opekar, TECHO, a.s.
 6. Ondřej Šrámek, Knauf Insulation spol. s.r.o.
 7. Petr Vogel, EkoWATT CZ s.r.o.

Pravidla a instrukce k valné hromadě:

 • Pokud máte hlasovací právo a nemůžete se zúčastnit členské schůze, můžete zmocnit některého z Vašich kolegů, nebo hlasovat prostřednictvím dálkových hlasovacích lístků (ke stažení zde)
 • Jednací řád valné hromady je v případě zájmu (ke stažení zde).
 • Platné stanovy CZGBC (ke stažení zde).

Návrhy bodů k doplnění do programu schůze a/nebo k hlasování zašlete emailem na simona.kalvoda@czgbc.org nejpozději do 6.11.2018.

Z pověření předsedy představenstva CZGBC

Simona Kalvoda
Výkonná ředitelka
E: simona.kalvoda@czgbc.org, M: +420 602 221 966

     
reklama reklama