Veřejné akce

27/11

Výroční členská schůze České rady pro šetrné budovy

SAP Services s.r.o., Bucharova 2817/11, 158 00 Praha 5 , 15:30 - 18:30

Výroční členská schůze České rady pro šetrné budovy

KDY: 27.11. 2018, 15:30 - 18:30
KDE:
SAP Services s.r.o., Bucharova 2817/11, 158 00 Praha 5 (mapa)

Zveme Vás na výroční členskou schůzi České rady pro šetrné budovy, která je jedinečnou platformou pro setkání členů, rozhodování o budoucnosti Rady a získání inspirace. Zúčastněte se členské schůze a využijte jako platformy k vyjádření Vašich názorů, připomínek a návrhů k chodu a rozvoji Rady. Vyzýváme všechny zástupce členských společností s hlasovacím právem, aby se Výroční členské schůze zúčastnili a přímo ovlivnili další rozvoj Rady.

Důležitou součástí programu schůze bude volba kanditátů do představenstva Rady. Vyzýváme proto všechny členy, kteří mají zájem ovlivnit vývoj a další rozvoj České rady pro šetrné budovy, aby se ucházeli o místo v představenstvu Rady. Výzvu ke kanditatuře a hlavní odpovědnosti členů představenstva najdete zde. Pokud máte zájem o kandidaturu na člena představenstva České rady pro šetrné budovy, vyplňte prosím nominační formulář a odešlete nejpozději do 6. listopadu 2018.

PROGRAM SCHŮZE:

  1. Zpráva představenstva o činnosti Rady za uplynulý rok
  2. Představení kandidátů do představenstva Rady (Výzva ke kanditatuře do představenstva Rady)
  3. Volba kandidátů do představenstva Rady
  4. Představení Strategie Rady
  5. Různé
  6. Vyhlášení výsledků volby do představenstva Rady
  7. Závěr

Na závěr programu Vás zveme na číši vína a drobné občerstvení.

Pro aktualizace a novinky k prochramu Valné hromady sledujte naše webové stránky. Formální pozvánka na Valnou hromadu spolu s programem a dalšími materiály bude rozeslána blíže před akcí. Na Výroční členskou schůzi se můžete zaregistrovat již nyní skrz formulář níže.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat event manažerku:

Jana Drábková
E: jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

     
reklama reklama