Uskutečněné akce

18/10

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 9:00 - 16:00

Nevyhovuje Vám termín? Akce se koná také 28.11. v Praze.

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy
Šetrné veřejné budovy: financování a příprava projektů, kvalitní vnitřní prostředí a energetická efektivita, veřejné zakázky

KDY: 18.10. 2018, 9:00 - 16:00
KDE: Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Česká rada pro šetrné budovy Vás zve na podzimní sérii seminářů k zadáváním veřejných zakázek. Semináře navazují na loňskou úspěšnou sérii a naleznete v nich odpovědi na konkrétní palčivé otázky k možnostem financování, zajištění zadání pro kvalitní a komplexní řešení projektů a v neposlední řadě budete moci diskutovat ještě více dobrých i špatných příkladů z praxe. Nově také představíme projekt Zdravá škola, který se specificky orientuje na kvalitu vnitřního prostředí v souladu s energetickými úsporami.

Cíl seminářů

Cílem je poskytnout ucelenou informaci o možnostech přípravy a realizace veřejných zakázek na šetrné a energeticky úsporné budovy a jejich provozování s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí. Nedílnou součástí jsou způsoby financování komplexně řešených projektů.

Na základě aktuální legislativy a dostupných technických řešení semináře poukáží na možnosti zadavatelů, jak přistoupit ke svým projektům zodpovědně s důrazem na kvalitu díla a hospodárnost vynaložených investic.

Co účastí na semináři získáte?

 • Informace o možnostech komplexní přípravy projektů výstavby a rekonstrukcí veřejných budov
 • Praktické rady řešení překážek a komplikací spojených s vypisováním tendrů
 • Příklady dobré i špatné praxe při přípravě projektů
 • Informace o možnostech financování formou dotačních programů, finančních nástrojů a využití energetických služeb
 • Informace o projektu Zdravá škola, který nabízí komplexní řešení kvalitního vnitřního prostředí
 • Příležitost k otevřené diskusi se zástupci všech zainteresovaných stran v daném tématu
 • Jistotu při formulaci zadávacích a smluvních podmínek v rámci realizace veřejných zakázek

Seminář je určen pro starosty a další zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů a zástupce příspěvkových organizací. Dále je určen pro energetické manažery a manažery chytrých měst.

Předběžný program semináře:

 • 9.00 – 9.30       Registrace
 • 9.30 – 9.45       Úvodní slovo
 • 9.45 – 10.30     Právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy (Anna Francová, Frank Bold)
 • 10.30 – 10.45    Přestávka na kávu
 • 10.45 – 11.15    Nastavení smluvních podmínek a praktické příklady (Anna Francová, Frank Bold)
 • 11.15 – 11.45    Možnosti využití formy Design&Build v ČR a poskytování zaručených energetických služeb metodou EPC (Aleš Chamrád, Asociace poskytovatelů energetických služeb)
 • 11.45 – 12.15    Možnosti financování rekonstrukcí budov ve veřejném sektoru – Fond úspor energie a využití dotací (Michal Černý, energetický manažer města Litoměřice)
 • 12.15 – 13.00    Oběd
 • 13.00 – 14.00    Principy a parametry zadávání na kvalitu a dlouhodobou efektivitu namísto nejnižší pořizovací ceny a využití BIM v projektech (Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects s.r.o.)
 • 14.00 – 14.15    Přestávka na kávu
 • 14.15 – 14.30    Zdravá škola – Komplexní řešení: Jak zajistit kvalitní větrání, osvětlení a akustiku ve školách? (Petr Zahradník, Česká rada pro šetrné budovy)
 • 14.30 – 15.00    Sociálně odpovědný přístup k zadávání stavebních zakázek (Monika Dobrovodská, MPSV)
 • 15.00 – 15.30    Zkušenosti z praxe – příklady veřejných zakázek s využitím kvalitativních principů (Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects s.r.o.)
 • Závěrečná diskuze

Vstup na seminář je zdarma. Kapacita semináře je omezena, zaregistrujte se přes formulář níže co nejdříve.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Jana Drábková
E: jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

Seminář v Jihlavě se koná pod záštitou Mgr. Pavla Pacala, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu a Fondu Vysočiny a Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c., ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2018.


     
reklama reklama