Uskutečněné akce

07/11

Diskuzní snídaně k Energetickému managementu

Praha, Kavárna Kampus, Náprstkova 10, 8.30 - 12.30

3. pokračování

Efektivní provozování budov v praxi - energetická efektivita versus požadavky nájemců

Zajímá Vás, co je Energetický management jak díky němu můžete zefektivnit chod Vašich provozů a budov? Přijďte na další „Business to Business" Breakfast, tedy snídaňové diskuzní setkání k Energetickému managementu, které pořádáme 7.11. v Praze.

Na platformě pracovní skupiny Energetický management České rady pro šetrné budovy chceme tentokrát nejen informovat o novinkách a vývoji v této oblasti, sdílet zkušenosti a dobré příklady z praxe a hledat řešení ke konkrétním problémům, které účastníci zmíní, ale zaměříme se na praktické zkušenosti provozovatelů budov. Moderní budovy vybavené mnoha technologiemi nemusí přinášet svým uživatelům takové pohodlí a kvalitní vnitřní prostředí, jaké si představují, pokud nejsou všechny systémy správně nastaveny a provozovány. Ekonomika a efektivita provozu jsou současně klíčovými parametry pro úspěšného facility manažera. Diskutovat budou jak odborníci na zavádění různých úrovní energetického managementu, tak správci a vlastníci budov.

Otázky, na něž naleznete odpověď: Co to vlastně je Energetický management? Jak pracovat s daty a jak je analyzovat? Jak sladit požadavky nájemců na kvalitu prostředí a ekonomiku provozu? Jakou roli má lidský faktor? Jaký je očekávaný vývoj v budoucnu?

KDY: 07.11. 2017, 8.30 - 12.30
KDE: Kavárna Kampus, Náprstkova 10, Praha 1 (mapa)

PROGRAM:

08.30 - 9:00 registrace a snídaně
09.00 - 9.10 uvítání a představení konceptu setkání a plánu dalších navazujících aktivit
09.10 - 9.35 Představení členů a hostů


09.35 - 10.30 Efektivní provozování budov v praxi - energetická efektivita versus požadavky nájemců (Jan Baxa, CA Immo)

10.30 - 10.45 Diskuze

10.45 - 11.00 Technologie versus člověk - povědomí a motivace uživatelů budov (Arne Springorum, HE Consulting s.r.o.)

11.00 - 11.15 Praxe - případová studie zavádění EnMS (Jiří Beranovský, EkoWATT CZ)

11.15 - 11.30 Krátký dotazník, odpovědi na klíčové otázky a komentáře účastníků 
11.30 - 12.30 Networking a závěr

Seminář je určený provozovatelům budov, energetikům, zástupcům vlastníků budov, odborným pracovníkům z oblasti facility a property managementu.

 

Vstup na akci je zdarma.

Tato akce bude realizována z dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat event manažerku:

Moki Topiarzová
E:
moki.topiarzova@czgbc.org | M: +420 776 735 977

     
reklama reklama