Projekty

Akademie České rady pro šetrné budovy

Vzdělávací program Akademie České rady pro šetrné budovy nabízí jedinečný pohled do praxe šetrného stavebnictví v České republice. Pečlivě vybraní lektoři představují kontext i konkrétní řešení formou přednášek, workshopů a případových studií. Součástí programu jsou také exkurze do šetrných budov a diskuse s realizačními týmy.

Akademie České rady pro šetrné budovy
více informací

Build Upon

BUILD UPON je inovativní dvouletý projekt, financovaný z programu EU Horizon 2020. Projektu se účastní 13 zemí, zastoupených Radami pro šetrné budovy a je zaměřený na přípravu a realizaci dlouhodobého plánu rekonstrukcí budov - národních renovačních strategií - tak, aby vyhovovaly požadavkům legislativy o energetické náročnosti.

více informací
     
reklama reklama