Projekty

Green Building Club

Green Building Club je pravidelná networkingová akce České rady pro šetrné budovy, která probíhá cca jednou za dva měsíce. Na akci představujeme zajímavá témata z oblasti šetrného stavebnictví v České republice. Více o akci a konkrétní termíny se dozvíte v našem kalendáři.

Green Building Club
více informací

Green Walk - Green Talk

Green Walk - Green Talk je pravidelná odborná exkurze České rady pro šetrné budovy, která probíhá cca jednou za dva měsíce. V exkurzích nabízíme možnost poznat zajímavé udržitelné budovy a stavby s inovativními koncepty. Více o akci a konkrétní termíny se dozvíte v našem kalendáři.

více informací

Hodnocení udržitelnosti inteligentních měst - Smart City

Města, která chtějí naplňovat koncept inteligentního města – Smart City, mají v dnešní době minimální nebo žádné nástroje na hodnocení, jak jsou v tomto směru daleko. Z tohoto důvodu vzniká v rámci částečně výzkumného projektu metodika hodnocení udržitelnosti inteligentních měst. Metodikou bude možné hodnotit jak udržitelnost, tak inovativnost a technologický rozvoj města či obce.

více informací

Šetrné budovy v Národní technické knihovně

Cílem projektu je zprostředkovat odborníkům, odbornicím, studujícím i široké veřejnosti aktuální odbornou literaturu z oboru šetrného stavitelství z celého světa. Projekt probíhá ve spolupráci s Národní technickou knihovnou a jeho spuštění proběhlo 24. září 2015.

Šetrné budovy v Národní technické knihovně
více informací

Zdravá kancelář

Česká rada pro šetrné budovy je partnerem soutěže CBRE Zasedačka roku kde zaštiťuje odbornou kategorii Zdravá kancelář. Smyslem projektu je vzdělávat veřejnost v oblasti vlivu zdravého vnitřního prostředí kanceláří na zdraví, komfort a produktivitu. Soutěž je pro Radu skvělou příležitostí jak poukazovat na příklady dobré praxe.

Zdravá kancelář
více informací

Zdravá škola

Špatná kvalita vnitřního prostředí je obecně velmi rozšířeným problémem, se kterým se potýká naprostá většina českých škol. Projektem zdravého vnitřního prostředí chceme na tuto skutečnost upozornit a zároveň zúčastněným školám prostřednictvím našich odborníků a členských společností nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit lepší podmínky pro výuku. Do projektu se v pilotní fázi zapojily dvě školy, a to ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna a ZŠ Mikoláše Alše v pražském Suchdole, ve kterých jsme po dobu čtyř dnů sledovali množství CO2, kvalitu denního a umělého osvětlení a hladinu hluku. Oba vzdělávací subjekty svým osvíceným postojem a zapojením do projektu ukázaly svou snahu pečovat o zdraví dětí a jejich pedagogů. Velmi si ceníme jejich zájmu a přístupu, který může být inspirací pro další školy v České republice, u nichž je zlepšení kvality prostředí nasnadě.

Zdravá škola
více informací
     
reklama reklama