Projekty

Build Upon

BUILD UPON je inovativní dvouletý projekt, financovaný z programu EU Horizon 2020. Projektu se účastní 13 zemí, zastoupených Radami pro šetrné budovy a je zaměřený na přípravu a realizaci dlouhodobého plánu rekonstrukcí budov - národních renovačních strategií - tak, aby vyhovovaly požadavkům legislativy o energetické náročnosti.

více informací

Green Building Club

Green Building Club je pravidelná networkingová akce České rady pro šetrné budovy, která probíhá cca jednou za dva měsíce. Na akci představujeme zajímavá témata z oblasti šetrného stavebnictví v České republice. Více o akci a konkrétní termíny se dozvíte v našem kalendáři.

Green Building Club
více informací

Green Walk - Green Talk

Green Walk - Green Talk je pravidelná odborná exkurze České rady pro šetrné budovy, která probíhá cca jednou za dva měsíce. V exkurzích nabízíme možnost poznat zajímavé udržitelné budovy a stavby s inovativními koncepty. Více o akci a konkrétní termíny se dozvíte v našem kalendáři.

více informací

Šetrné budovy v Národní technické knihovně

Cílem projektu je zprostředkovat odborníkům, odbornicím, studujícím i široké veřejnosti aktuální odbornou literaturu z oboru šetrného stavitelství z celého světa. Projekt probíhá ve spolupráci s Národní technickou knihovnou a jeho spuštění proběhne 24. září 2015.

Šetrné budovy v Národní technické knihovně
více informací

Zdravá kancelář

Česká rada pro šetrné budovy se stala partnerem 2. ročníku soutěže CBRE Zasedačka roku a zaštítila odbornou kategorii Zdravá kancelář. Smyslem projektu je vzdělávat veřejnost v oblasti vlivu vnitřního prostředí kanceláří na zdraví, komfort a produktivitu.

více informací
     
reklama reklama