Představenstvo

Tomáš Andrejsek, předseda představenstva
Tomáš Andrejsek je Managing partnerem ve společnosti ELAN Interior, která se zabývá interiérovým designem kanceláří a jejich vybavením nábytkem. V oblasti stavebnictví a designu interiérů se pohybuje od roku 1998, podařilo se mu vybudovat a téměř 10 let  vést české a slovenské zastoupení firmy Kaldewei. Od roku 2011 řídí se svým kolegou české zastoupení Elan Interior. V Radě se věnuje především vnitřnímu prostředí budov.

 


Karolína Dvořáková, členpředstavenstva
Karolína pracuje ve společnosti Horizon Holding, působící na českém trhu v oblasti rezidenčního developmentu, která je dceřinou společností Shikun & Binui Real Estate Development, v níž zastupuje pozici Sustainability Coordinator. Náplní páce Karolíny je integrovat strategie a principy trvale udržitelného rozvoje v rámci několika zemí střední a východní Evropy, tj. České republiky, Polska, Maďarska, Rumunska a Srbska, kde mimo jiné koordinuje implementaci certifikací BREEAM a LEED na  převážně multi-rezidenčních projektech.

 Roman Kraiczy, člen představenstva
Architekt a urbanista Roman Kraiczy je projektovým manažerem společnosti Sekyra Group. Dlouhá léta působil v Německu, kde se podílel na regulačních plánech nebo rekonstrukcích a novostavbách městských objektů. V Praze má na starosti za Sekyra Group např. revitalizaci Nákladového nádraží Žižkov nebo urbanistický rozvoj Rohanského ostrova. Jedním z významných aspektů těchto projektů je vytvoření podmínek pro šetrný a trvale udržitelný rozvoj těchto území.Petr Kašík, člen představenstva
Petr Kašík je obchodní ředitel skupiny Automation v české firmě AMiT, která se zabývá vývojem a výrobou řídicích systémů pro automatizaci budov. Celý profesní život pracuje v oboru průmyslové automatizace, v poslední době se zaměřuje především na oblast BMS, vnitřní prostředí budov, monitoring energií a dispečerská pracoviště. V Radě chce podpořit rozvoj aktivit do regionů a propagovat její cíle a vize mezi regionálními potenciálními členy.

 Robert Leníček, místopředseda představenstva
Robert Leníček je architektem a partnerem ve společnosti Len+k architekti, jedné ze společností, které stály při založení CZGBC. V současné době je zde zodpovědný za kreativní a koordinační vedení projektů většího rozsahu a rozvoj společnosti v oblasti aplikace moderních návrhových nástrojů a sustainability.  V rámci Rady je členem organizačního týmu konference Šetrné budovy a od roku 2013 členem představenstva.


Antonín Lupíšek, člen představenstva
Antonín Lupíšek je odborníkem na systémy hodnocení udržitelnosti v oblasti stavebnictví. Působí jako výkonný vedoucí výzkumného programu Architektura a interakce budov se životním prostředím v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a jako odborný asistent na Fakultě stavební ČVUT. Je zakládajícím členem České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov, aktivním členem International Initiative for a Sustainable Built Environment a jedním ze zakladatelů České rady pro šetrné budovy.

Libor Musil, člen představenstva
Libor Musil stojí v čele své rodinné firmy LIKO-S od jejího založení v roce 1992, v současné době ve funkci předsedy představenstva. Firma LIKO-S se dlouhodobě zabývá ekologicky šetrným stavitelstvím a usiluje o změnu přístupu českého stavitelství stejným směrem. Zaměřuje se především na hospodaření budov s vodou a zelené fasády tak, aby objekty nesálaly teplo do svého okolí. Členem České rady pro šetrné budovy se firma LIKO-S stala v roce 2016. Budova vývojového centra společnosti LIKO-Noe vyhrála v roce 2015 v soutěži Zasedačka roku v sekci Zdravá kancelář a LIKO-S usiluje o to, aby se stala první ostrovní budovou v České republice. Mimo to je Libor Musil členem představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 


 


Ondřej Šrámek, člen představenstva
Ondřej Šrámek pracuje ve společnosti Knauf Insulation jako manažer public affairs a sustainablility pro východní Evropu. V CZGBC působí od roku 2010. Na začátku roku 2011 založil pracovní skupinu Udržitelné materiály, která mimo jiné vydala pod hlavičkou CZGBC publikaci LCA a EPD stavebních výrobků. Podílí se také na vedení aliance Šance pro budovy. Ondřej vystudoval mezinárodní politiku a politologii na VŠE v Praze. Studoval také na University of Queensland v Austrálii a na University at Albany v USA.Petr Vogel, tajemník představenstva
Petr je iniciátorem a zakladatelem České rady pro šetrné budovy. Reprezentuje konzultační společnost EkoWATT (Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie). Jako konzultant se zaměřuje na energetickou účinnost, vnitřní prostředí, počítačové simulace chování a integrované plánování budov. Pracuje např. na analýzách nových developerských projektů, rekonstrukcí stávajících budov hlavně v oblasti obchodních center a průmyslu. Významně se podílí na výzkumných projektech EkoWATTu.Karel Fronk, druhý místopředseda představenstva
Karel je vedoucím oddělení Udržitelný rozvoj ve společnosti SKANSKA, kde odpovídá za aktivity společnosti v oblasti udržitelnosti, zejména v oblasti green business, ochrany životního prostředí, systémů řízení managementu a podpory komunity. Ve společnosti SKANSKA působí od roku 2004, od počátku se věnoval oblasti ochrany životního prostředí, integrovaným systémům řízení a udržitelnému rozvoji. Předtím než nastoupil do společnosti SKANSKA se věnoval místní Agendě 21 a Udržitelnému rozvoji v Českém ekologickém ústavu

 

 

Arne Springorum, vzděláním hydrogeolog, pracuje jako environmentální konzultant již 13 let. Několik let pracoval ve Spojených státech, kde nasbíral cenné zkušenosti. Od roku 2008 působil v globální konzultační společnosti Environmental Resources Management (ERM), jejíž aktivity rozvinul na českém trhu a vybudoval tým konzultantů. Poté, co se v roce 2013 společnost ERM rozhodla stáhnout z ČR, Arne využil příležitost k založení vlastní poradenské společnosti HE Consulting, přičemž si zachoval svůj původní tým konzultantů.
     
reklama reklama