Pracovní skupiny

Udržitelné materiály

Rada v posledních letech v ČR výrazně posunula vnímání udržitelné výstavby, zejména prostřednictvím informování o certifikačních systémech budov. Dalším logickým krokem je jít o úroveň níže na stavební materiály.

Udržitelné budovy potřebují udržitelné materiály, což je na jednou stranu obrovskou příležitostí pro jejich výrobce, ale na druhou stranu to přináší rizika související s tím jak prokazovat, že ten materiál je udržitelný. PS UM se proto v průběhu roku 2011 shodla, že nejlepší cestou vpřed je prosazování objektivní vědecky podložené metody Hodnocení životního cyklu-LCA a jeho formalizaci pomocí Environmentálního prohlášení o produktu-EPD.

Infolist pracovní skupiny zde.


Nová zelená úsporám od nynějška poprvé v Česku zvýhodňuje materiály s certifikovaným environmentálním prohlášením

02/04/2015 — Snaha o snižování energetické náročnosti výroby a zvyšování ekologické šetrnosti stavebních materiálů přinesla v České republice jeden z prvních konkrétních výsledků. Součástí programu Nová zelená úsporám, který vstoupil v platnost 1. dubna, je u obnovy stávajících rodinných domů možnost státní bonifikace, a to pro materiály s environmentálním prohlášením o produktu (EPD). Více o podpoře EPD v Nové zelené úsporám pro rok 2015.
Kateřina Bartošová

Koordinátor:

Kateřina Bartošová
(Saint-Gobain, Isover)

Externí spolupracovníci/ice:

Marie Tichá, Vladimír Kočí, Daniel Hájek, Miroslav Čermák

V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org

Zpět
     
reklama reklama