Pracovní skupiny

Udržitelné materiály

Pracovní skupina se zaměřuje na použití kvalitních a udržitelných materiálů ve stavbách v kontextu cirkulární ekonomiky a na jejich vliv na životní prostředí i uživatele. Cirkulární ekonomika klade důraz na šetření primárních zdrojů a upřednostňuje využívání recyklátů, materiálů z obnovitelných zdrojů nebo znovuvyužívání vybraných stavebních prvků ze starých staveb. Skupina se v roce 2018 zaměřila na potenciál, který představují stavebně - demoliční odpady (SDO) a jejich dalších možné využití.

Aktuální témata a činnosti:

  • Účastníme se pracovní skupiny při MPO (vznik 1.pol 2019), která se zaměří na plnění úkolů vychazející ze strategického dokumentu Politika druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022, které se bezprostředně týkají stavebnictví. Zástupci CZGBC se ve skupině zaměří především: 
    • Návrh vyhlášek pro stanovení kritérií pro vybrané komodity (např. beton, cihly apod.), při jejichž splnění budou za vedlejší produkty a přestanou být odpady.
    • Podporu vzniku strategie Cirkulární Česko 2040 za oblast materiálového využití SDO.
  • Rada podporuje vznik nové odpadové legislativy a jiných ekonomických nástrojů, které podpoří snížení množství stavebních odpadů ukladaných na skládky.
  • Vytvořili jsme informační microsite www.setrnematerialy.cz o udržitelných materiálech v cirkulární ekonomice ve vztahu ke stavebnictví. Chceme informovat o možnostech realizace nejen energeticky efektivních opatření, ale takových, která budou kvalitní, trvanlivá a šetrná vůči prostředí i uživateli.
  • Základní aktivitou pracovní skupiny je vzdělávání a informovanost odborné i širší věřejnosti.

V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Janu Drábkovou E: jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

Jana Drábková

Koordinátor:

Jana Drábková
((CZGBC))
Zpět
     
reklama reklama