Pracovní skupiny

Zdravé vnitřní prostředí budov

Pracovní skupina zaměřená na zdravé vnitřní prostředí budov ve všech jejich aspektech. V průběhu roku vydala seriál článků k jednotlivým faktorům, které vnitřní prostředí ovlivňují. Skupina vypracovala hodnotící kritéria ke kategorii Zdravá kancelář, kterou zastřešuje Česká rada pro šetrné budovy a která je součástí soutěže CBRE Zasedačka roku.

Zdravá kancelář odráží nejnovější trendy v moderním pracovním prostředí z pohledu uživatelůKoncept není jen o vizuálním designu kanceláře, ale zejména o její funkci.

Info list pracovní skupiny zde

Důležité je celkové pojetí prostoru, rozsah a kvalita multifunkčních zón, dostupnost různých typů míst pro práci, světelná i akustická kvalita, kvalita vzduchu, ergonomie nebo přírodní materiály.

Nově se skupina zabývá tématem Internet of Things (IoT), především z pohledu jak tyto technologie mohou přispět k zvýšení kvality vnitřního prostředí v budovách a vytvořit tak konkurenční výhodu.

Michaela Nedorostová

Koordinátor:

Michaela Nedorostová
(CBRE)
Plánované projekty 2017:
  • pokračovat ve vzdělávání širší veřejnost o vlivu vnitřního prostředí na jeho uživatele prostřednictvím médií
  • workshopy a semináře pro odbornou veřejnost
  • pokračovat v partnerství Zasedačka roku
Projekty 2016:
Projekty 2015:

Certifikace WELL

Zdraví a spolu s ním zdravé vnitřní prostředí budov se stává novou formou trvalé udržitelnosti. První vlna trvalé udržitelnosti ve stavebnictví se zaměřila na minimalizaci dopadů budov na životní prostředí, nyní je však toto hledisko doplňováno o dopad budov na člověka. Tento trend sleduje i certifikace zdravého vnitřního prostředí WELL, která je doplňuje certifikační systémy LEED a BREAM a posuzuje kvalitu vnitřního prostředí budov a jeho vliv na uživatele. První projekty certifikované WELL se začínají objevovat i v Čechách. V budovách trávíme 90 % svého času a budovy na nás mají zcela zásadní vliv. Zaměření na komfort lidí v budovách je logickým vyústěním dalšího rozvoje trvalé udržitelnosti.

Certifikace WELL je komplexním pohledem na zdravé vnitřní prostředí budov a jeho dopadu na člověka. WELL sleduje 8 aspektů vnitřního prostředí: kvalita vzduchu, voda, výživa, světlo, fitness, komfort, myslinovace. Veškeré příručky a dokumenty WEEL můžete stahovat na webových stránkách International Well building Institute zdarma.

Certifikaci WELL je možné aplikovat napříč celým spektrem budov, ale především na komerční a průmyslové objekty. Klasifikace budov je stejná jako u LEED: New and Existing Buildings, New and Existing Interiors, Core and Shell.

Certifikační program WELL je kompatibilní s certifikací LEED a BREAM. Pokud se v některých oblastech střetává BREAM nebo LEED s WELL je možné získat body v certifikačním procesu pro WELL.

Proces certifikace: Certifikace krok za krokem


Materiály ke stažení a inspirace:

Vybrané mediální výstupy 2015:

V případě Vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Kristýnu Cabrnochovou na kristyna.cabrnochova@czgbc.org

Zpět
     
reklama reklama