Pracovní skupiny

Evropská legislativa k šetrným budovám

Evropská komise přijala dokument „Možnosti efektivního využívání zdrojů v sektoru stavebnictví“ založený na plánu "Cesta k efektivnímu nakládání se zdroji ". Obecným cílem tohoto projektu je snižovat dopad budov na životní prostředí prostřednictvím efektivnějšího využívání zdrojů, a v důsledku toho zvyšování konkurenceschopnosti odvětví stavebnictví. Tato pracovní skupina je součástí konzultačního procesu na evropské úrovni, který vede World Green Building Council – European Regional Network.


Dokument Možnosti efektivního využívání zdrojů v sektoru stavebnictví je v první řadě návrhem plánu, jak tohoto efektivního využívání dosáhnout. Cílem je snižování dopadu budov na životní prostředí prostřednictvím nižší potřeby zdrojů v průběhu celého jejich životního cyklu.

Navrhovaný plán sestává ze 3 základních kroků:

  • identifikování potřeby objektivních a spolehlivých dat (k jakým účelům bude tato strategie sloužit)
  • výběr vhodných indikátorů (které aspekty jsou důležité a měřitelné)
  • vyvinout metodologii používání těchto indikátorů

Zvláštní pozornost je věnována většímu užívání recyklovaných materiálů a redukci odpadu z procesů výstavby i demolice.

Infolist pracoví skupiny zde.


Celý dokument je k dispozici zde:

Vize

Funkční evropská legislativa ovlivňující šetrné stavebnictví, podporující zájmy účastníků volného trhu a jejich zákazníků. To vše v souladu s vizí Evropy, která efektivně využívá zdroje a je energeticky soběstačná.

Role pracovní skupiny

  • dohlížet na vývoj evropské legislativy týkající se udržitelného stavebnictví
  • aktivně ovlivňovat její vývoj prostřednictvím podávání návrhů, komentářů a uskutečňování výzkumu přímo u stakeholderů
  • zajistit, aby implementace této legislativy byla v souladu se zájmy českých stakeholderů

Dokumenty ke stažení:

Petr Zahradník

Koordinátor:

Petr Zahradník
(CZGBC)

 

Zpět
     
reklama reklama