Pracovní skupiny

Evropská a národní legislativa

Pracovní skupina podporuje alianci Šance pro budovy poskytováním znalostí a zkušeností členů Rady a poskytuje jí tak relevantní a důvěryhodné podklady pro jednání s klíčovými ministerstvy při úpravách a tvorbě národní legislativy nebo podpůrných programů včetně dotačních.

 

Aktuální témata:

  • Zabýváme se transpozicí novelizovaných evropských směrnic o energetické náročnosti budov (EPBD3) a energetické účinnosti (EED2)
  • Podílíme se na návrhu novel zákona o hospodaření energií nebo vyhlášky o energetické náročnosti budov a jiných předpisů
  • Spoluvytváříme nové a navrhujeme zefektivnění dosavadních dotačních programů v oblasti energetických úspor, kvalitního vnitřního prostředí nebo hospodaření s vodou
  • Komentujeme rekodifikaci stavebního práva
  • Podněcujeme přípravu dalších (nedotačních) finančních nástrojů podporujících kvalitní šetrné novostavby a renovace budov
Petr Zahradník

Koordinátor:

Petr Zahradník
(CZGBC)

V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org

Zpět
     
reklama reklama