Pracovní skupiny

Certifikace LEED a BREEAM

LEED je jedním ze dvou celosvětově nejrespektovanějších certifikačních systémů, který pokračuje ve svém rozšiřování i na českém trhu. Naším cílem je napomáhat rozvoji certifikace LEED u nás i celosvětově. BREEAM je jedním ze dvou nejrozšířenějších certifikačních systémů v celosvětovém měřítku. Naším cílem je podpořit jeho používání v ČR a spolupracovat na jeho rozvoji.

František Macholda

Koordinátor:

František Macholda
(EkoWATT CZ)
více informací

Energetický management

Skupina je zaměřena na systémy managementu hospodaření s energií ve všech typech budov a výrobních procesů a souvisejících službách. Zaměřena je také na motivaci a precizaci podnětů a nástrojů vedoucích k neustálému zefektivňování provozu budov.

Petr Zahradník

Koordinátor:

Petr Zahradník
(CZGBC)
více informací

Evropská legislativa k šetrným budovám

Evropská komise přijala dokument „Možnosti efektivního využívání zdrojů v sektoru stavebnictví“ založený na plánu "Cesta k efektivnímu nakládání se zdroji ". Obecným cílem tohoto projektu je snižovat dopad budov na životní prostředí prostřednictvím efektivnějšího využívání zdrojů, a v důsledku toho zvyšování konkurenceschopnosti odvětví stavebnictví. Tato pracovní skupina je součástí konzultačního procesu na evropské úrovni, který vede World Green Building Council – European Regional Network.

Kateřina Kuklová

Koordinátor:

Kateřina Kuklová
(PBA International Prague)
více informací

Hospodaření s vodou

Česká rada pro šetrné budovy si plně uvědomuje nutnost zabývat se otázkou hospodaření s vodou v budovách a z tohoto důvodu vznikla pracovní skupina Hospodaření s vodou. Pracovní skupina se bude dlouhodobě zabývat otázkou efektivních řešení přímých i nepřímých úspor vody, jejich podpoře a prosazování v budovách. Prvořadým úkolem bude odborné partnerství SFŽP při nastavení dotačního programu v této oblasti.

více informací

Udržitelné materiály

Rada v posledních letech v ČR výrazně posunula vnímání udržitelné výstavby, zejména prostřednictvím informování o certifikačních systémech budov. Dalším logickým krokem je jít o úroveň níže na stavební materiály.

Kateřina Bartošová

Koordinátor:

Kateřina Bartošová
(Saint-Gobain, Isover)
více informací

Veřejné zakázky

Cílem pracovní skupiny Veřejné zakázky je rozptýlení obav zadavatelů veřejných zakázek při specifikaci procesních a kvalitativních parametrů budovy. Hlavními nástroji je osvěta zadavatelů i potenciálních uchazečů a jejich metodická podpora.

Petr Vogel

Koordinátor:

Petr Vogel
(EkoWATT CZ)
více informací

Zdravé vnitřní prostředí budov

Pracovní skupina zaměřená na zdravé vnitřní prostředí budov ve všech jejich aspektech. V průběhu roku vydala seriál článků k jednotlivým faktorům, které vnitřní prostředí ovlivňují. Skupina vypracovala hodnotící kritéria ke kategorii Zdravá kancelář, kterou zastřešuje Česká rada pro šetrné budovy a která je součástí soutěže CBRE Zasedačka roku.

Kristýna Cabrnochová

Koordinátor:

Kristýna Cabrnochová
(CZGBC)
více informací
     
reklama reklama