Pracovní skupiny

Brownfields

Pracovní skupina Brownfields se zaměřuje na problematiku regenerací a redevelopmentu území, která již neodpovídají svému účelu a stávají se tak nevyužitými a zanedbanými. Tématu brownfieldů se věnujeme z pohledu jejich šetrné revitalizace, propagujeme využití brownfieldů oproti greenfieldům, navazujeme na témata jako hospodaření s vodou, zelené střechy či eliminace tepelných ostrovů měst. Dále se zaměřujeme na problematiku brownfieldů v návaznosti na šetrné certifikace LEED a BREEAM a legislativu.

Karolína Dvořáková

Koordinátor:

Karolína Dvořáková
(Horizon Holding)
více informací

Certifikace LEED a BREEAM

LEED je jedním ze dvou celosvětově nejrespektovanějších certifikačních systémů, který pokračuje ve svém rozšiřování i na českém trhu. Naším cílem je napomáhat rozvoji certifikace LEED u nás i celosvětově. BREEAM je jedním ze dvou nejrozšířenějších certifikačních systémů v celosvětovém měřítku. Naším cílem je podpořit jeho používání v ČR a spolupracovat na jeho rozvoji.

František Macholda

Koordinátor:

František Macholda
(EkoWATT CZ)
více informací

Evropská a národní legislativa

Pracovní skupina podporuje alianci Šance pro budovy poskytováním znalostí a zkušeností členů Rady a poskytuje jí tak relevantní a důvěryhodné podklady pro jednání s klíčovými ministerstvy při úpravách a tvorbě národní legislativy nebo podpůrných programů včetně dotačních.

Petr Zahradník

Koordinátor:

Petr Zahradník
(CZGBC)
více informací

Hospodaření s vodou

Skupina se zabývá otázkou hospodaření s vodou v budovách a urbanizovaném prostoru. Naším cílem je přispívat ke zmírnění dopadů klimatických změn a tepelných ostrovů. Chtěli bychom toho dosáhnout prosazováním legislativních změn a edukací (např. prostřednictvím konferencí, tiskových zpráv a prezentací případových studií). Hlavními tématy naší práce je využívání dešťové a šedé vody v budovách, retence srážkových vod v okolí staveb a role zelených střech a fasád. Našimi partnery jsou Šance pro budovy, Voda základ života, Počítáme s vodou. Ke spolupráci zveme i akademické instituce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další.

Jana Petrů

Koordinátor:

Jana Petrů
(Koncept Ekotech)
více informací

Inovace a technologie

Pracovní skupina vznikla rozšířením činnosti skupiny Energetický management o další témata vedoucí k efektivnímu provozování šetrných budov. Využíváním inovativních prvků a nástrojů podporujeme kvalitu a udržitelnost při zajištění zdravého vnitřního prostředí.

Petr Zahradník

Koordinátor:

Petr Zahradník
(CZGBC)
více informací

Udržitelné materiály

Rada v posledních letech v ČR výrazně posunula vnímání udržitelné výstavby, zejména prostřednictvím informování o certifikačních systémech budov. Dalším logickým krokem je jít o úroveň níže na stavební materiály.

Jana Drábková

Koordinátor:

Jana Drábková
((CZGBC))
více informací

Veřejné zakázky

Cílem pracovní skupiny Veřejné zakázky je rozptýlení obav zadavatelů veřejných zakázek při specifikaci procesních a kvalitativních parametrů budovy. Hlavními nástroji je osvěta zadavatelů i potenciálních uchazečů a jejich metodická podpora při přípravě a realizaci úsporných šetrných projektů.

Petr Vogel

Koordinátor:

Petr Vogel
(EkoWATT CZ)
více informací

Zdravé vnitřní prostředí budov

Pracovní skupina zaměřená na zdravé vnitřní prostředí budov ve všech jejich aspektech. V průběhu roku vydala seriál článků k jednotlivým faktorům, které vnitřní prostředí ovlivňují. Skupina vypracovala hodnotící kritéria ke kategorii Zdravá kancelář, kterou zastřešuje Česká rada pro šetrné budovy a která je součástí soutěže CBRE Zasedačka roku.

Iveta Králová

Koordinátor:

Iveta Králová
(Saint-Gobain, Ecophon)
více informací
     
reklama reklama