Soutěž Zelená střecha roku 2019

Česká rada pro šetrné budovy byla hrdým partnerem letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou vyhlašuje Svaz zakládání a údržby zahrad. Soutěžní díla (letos se přihlásilo šest veřejných objektů a šest soukromých zelených střech) hodnotila odborná komise, která všechny střechy navštívila. Členkou hodnotící komise byla i koordinátorka naší pracovní skupiny Hospodaření s vodou Jana Petrů ze společnosti Koncept ekotech. Členové poroty se při hodnocení zaměřili na koncepci architektonického řešení, kvalitu technického řešení, vhodnost použitého sortimentu rostlin, udržitelnost projektu, aktuální stav střechy a inovativnost řešení.

Na 1. místě v hodnocení poroty se umístila intenzivní pobytová zelená střecha administrativní budovy Main Point Pankrác v Praze autorů DAM architekti o rozloze 2 770 m².

Hlasovat mohla i veřejnost na základě popisů a fotografií na webu soutěže. Historicky první Cenu veřejnosti v soutěži Zelená střecha roku získala intenzivní pobytová zelená střecha a atria Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň (autoři K4 a.s. a LT PROJEKT, generální dodavatel Skanska a. s.) o ohromující rozloze 5 600 m², které porota udělila 3. místo.

Gratulujeme vítězům! Náš dík však patří všem autorům a majitelům zelených střech, neboť zcela zásadním způsobem kompenzují vliv urbanizace na klima a přírodní společenstva a většina z nich poskytuje i plnohodnotné místo k relaxaci.

Kompletní výsledky s podrobnějším hodnocením a fotografie soutěžních projektů si můžete prohlédnout zde www.zelenastrecharoku.cz.

     
commercial commercial