Série seminářů NCEÚ: Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města


Cílem semináře je seznámit s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení, přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby vedoucí k jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energetických úspor.

 

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

 

Stěžejní témata seminářů
Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
Podpora udržitelné energetiky
Energetická management - Od plánu k úsporám
Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
Shrnutí dotačních titulů a budoucnost finančních nástrojů v ČR
Aktuální vývoj evropské energetiky (Jaká bude energetika a jaké rozhodující vnější vlivy ji budou formovat?)

Projekt zdravá škola

Více informací a registrace zde.
     
commercial commercial