Pozvánka na mezinárodní konferenci Připravenost stavebnictví na nZEB

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci o budovách s téměř nulovou spotřebou energie Připravenost stavebnictví na nZEB, která se uskuteční 24. ledna 2018 od 9:30 hod.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1,

Konference se koná u příležitosti zakončení mezinárodního projektu H2020 ingREeS a vystoupí zde významní zahraniční odborníci. Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci se společností SEVEn, The Energy Efficiency Center a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.


Připravenost stavebnictví na nZEB

Mezinárodní konference o budovách s téměř nulovou spotřebou energie

Kdy:                          24. ledna 2018

Místo:                  Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF)

Adresa:                Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tlumočení z AJ bude zajištěno

Program konference

Čas:                      9:30 – 17:30                                  Moderátor:     Jiří Karásek

9:30 – 10:00

Registrace účastníků

Část I: Vzdělání v oblasti nZEB

 

Zahájení

Podpora nZEB v rámci EASME (TBC)

Podpora zavádění nZEB v ČR (TBC)

Vzdělávací programy v oblasti nZEB (SPS, ČR)

Databáze a online testování (SEVEn, ČR)

Coffeebreak

Informační systém vzdělávání SKSI (SKSI, Slovensko)

Školení školitelů v Rakousku (Rakousko)

Fondy financování nZEB (ViaEuropa, Slovensko)

Diskuse

Oběd

Část II: Podpora implementace nZEB v Evropě

 

Technická řešení nZEB (Irsko)

Rozvoj pasivních domů v Německu

Zkušenosti s nZEB v Bulharsku

Zkušenosti s nZEB v Rumunsku

Diskuse

Coffeebreak

Část III: Představení dalších projektů

 

Network for Using BIM to Increase the Energy Performance of Buildings -Project Net-Ubiep (ENEA, Itálie)

Certified Qualification Schemes for Improving Quality in Construction

of nZEB - NewCom project (AEA, Rakousko)

Praktické vzdělávání - Train-to-NZEB project (SEVEn, ČR)

Renovace budov do nZEB standardu - Fit-to-NZEB project (SEVEn, ČR)

Zakončení, závěrečná diskuse, občerstvení

Více informací o konferenci naleznete zde

Registrujte se prosím zde

Více o projektu naleznete zde
     
commercial commercial