Strategičtí partneři

Posláním Czech Smart City Clusteru (CSCC) je rozvoj jedinečného partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst. Jsme průkopníky myšlenky Smart City v České republice. Snažíme se budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují život obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst. Jsme přesvědčení, že tyto trendy zlepšují kvalitu života ve městech pro všechny jejich obyvatele a města se tak stávají příjemným prostředím pro život i práci.
více informací

Na českém trhu BDO působí od roku 1991. Se svými více jak 400 zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice. Zastoupena je zde společnostmi BDO Audit, BDO Tax, BDO Účetnictví, BDO Appraisal services, BDO IT, BDO Advisory a třemi regionálními společnostmi. Jednotlivá odborná pracoviště poskytují své služby kromě Prahy hned v několika krajských kancelářích.

více informací

Český ostrovní dům vznikl v roce 2016 jako přirozený důsledek této doby plné neuvěřitelných inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Slovo ostrovní v tomto kontextu vyjadřuje směřování k soběstačnosti (primárně elektrická energie, voda, teplo) za užití moderních metod nakládání s přírodními zdroji a architekturou. Cílem projektu je spojovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, co nejvíce soběstačných a vysoce šetrných budovách. Studiem soběstačnosti se tým projektu usilovně snaží uvažovat nad možnostmi dalšího evolučního kroku stavby domova, udržitelněji zachovávajícího současný standard životní úrovně. Tento proces bude pokračovat studiem hybridních budov a v budoucnu i budov aktivních.

více informací

Vydavatelství WPremium event, s. r. o. prostřednictvím časopisu Development News s námi spolupracuje již delší dobu a nyní se jako člen Česká rady pro šetrné budovy oficiálně zavázalo šířit povědomí o šetrných budovách.

více informací
Vizí Frank Bold je svobodná společnost, jejíž členové cítí spoluodpovědnost za věci veřejné, včetně stavu planety Země, a kde každý může usilovat o osobní štěstí. Primárně právními nástroji se zasazujeme o to, aby v takovéto společnosti žily současná i budoucí generace.
více informací
Nadace Partnerství existuje již od roku 1991 a za více jak dvacet let se z ní stala největší česká environmentální nadace.  V Nadaci Partnerství pomáháme lidem pečovat o životní prostředí.
více informací

Národní Technická Knihovna (bývalá Státní technická knihovna) je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna s unikátní nabídkou kolem 320 tisíc publikací ve volném výběru.

více informací
     
reklama reklama