Archive

04/06

Cirkulární ekonomika a stavebnictví

Budova ČVUT - CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 9:00 - 13:00

KDY: 4.6. 2019, 9:00 - 13:00
KDE: Budova ČVUT - CIIRC, Jugoslávkých partyzánů 1580/3, Červená učebna B-246, vchod B

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Cirkulární ekonomika a stavebnictví, který se uskuteční v úterý 4. 6. 2019 v Praze v prostorách ČVUT - CIIRC.
Pořadatelem akce je VCES ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy a připojuje se tímto k mezinárodní iniciativě skupiny Bouygues Construction v rámci Evropských dnů udržitelného rozvoje.

Akce je zaměřená především na sdílení současných trendů, novinek a praktických zkušeností z oblasti cirkulární ekonomiky. Vhodná je mimo jiné pro specialisty technického úseku, projektové manažery, stavbyvedoucí a všechny zájemce o ekologicky šetrné přístupy ve stavebnictví.

Program semináře:

9:00 - 10:30

  • Cirkulární ekonomika - základní principy/Jan Valentin (ČVUT - Fakulta stavební)
  • Jak životnost a dopady budovy na životní prostředí může ovlivnit samotný architekt/Adam Rujbr (Adam Rujdr Architects)
  • Recyklovatelnost stavebních materriálů a principy šetrné demolice/Tereza Pavlů (ČVUT - Fakulta stavební, UCEEB)

10:30 - 11:00 Coffee break

11:00 - 12:00

  • Zpracování a využití odpadů ze stavebnictví (případová studie)/Štěpánka Tomanová (SUEZ - Využití zdrojů)
  • Vytěžená živice, beton, zemina za staveb. Kam s nimi? Pokusm se nepřipravit o cenné materiály/ Petr Vencl (Colas CZ)

12:00 - 13:00 Oběd a Závěr semináře

V případě zájmu potvrďte svoji účast na pr@vces.cz do středy 29.5.2019. Počet míst je omezen.

 

     
commercial commercial