Archive

11/06

Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí

Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. patro, Jeremenkova 40a, 779 11, 9:00 - 13:00

Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí

Projekt Zdravá škola - Připravujte projekty komplexně s energetickými úsporami, dostatečným větráním, kvalitním osvětlením a akustikou.

Nevyhovuje Vám místo nebo termín? Podobné akce se budou konat 25.4. v Brně nebo 21.5. v Českých Budějovicícch a další na podzim. Sledujte kalendář na www.czgbc.org.

KDY: 11.6. 2019, 9:30 - 13:00, (9:00 - registrace)
KDE: Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. patro, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc (mapa)

Česká rada pro šetrné budovy i letos pořádá sérii seminářů, kde se účastníci seznámí s novinkami v oblasti veřejných zakázek na šetrné, zdravé a energeticky efektivní budovy.

Zejména u rekonstrukcí budov je potřeba dbát na zajištění kvalitního vnitřního prostředí. Problémy s nedostatečným větráním, akustikou a osvětlením trápí mnoho budov, především škol. Jak takovou rekonstrukci správně připravit, vysoutěžit a financovat? Kdo vám poradí a provede přípravou a realizací? To vše se dozvíte právě na těchto seminářích v rámci projektu Zdravá škola®(www.zdravaskola.cz).

Co se na semináři dozvíte?

  • Projekt Zdravá škola® – koncepční a komplexní řešení veřejné zakázky na rekonstrukci školských objektů – dostatečné větrání, kvalitní akustika a osvětlení  (zástupce České rady pro šetrné budovy)
  • Možnosti financování šetrných projektů – dotační tituly, garantované služby typu EPC, metoda dodávky Design & Build (& Operate), komplexní podpora neenergetických opatření jako je kvalitní větrání, akustika a osvětlení  (zástupce aliance Šance pro budovy)
  • Právní kontext zadávání šetrných veřejných zakázek – technické a procesní aspekty přípravy zadávací dokumentace a následného procesu přípravy a realizace projektů včetně smluvních podmínek  (zástupce advokátní kanceláře Frank Bold)
  • Udržitelné zadávání veřejných zakázek na školské objekty – Sociálně odpovědné veřejné zakázky ve školách  (zástupce MPSV)
  • Příklady z praxe – ideální inspirace ze zajímavých českých projektů nových šetrných budov nebo rekonstrukcí stávajících, a to jak z technického, tak procesního pohledu  (zástupce ČVUT UCEEB)

Pro koho je seminář určený?

  • Všichni veřejní zadavatelé – starostové, pracovníci odborů správy majetku, investic, veřejných zakázek, právních oddělení, ale také provozovatelé budov.
  • Potenciální kvalitní uchazeči o veřejné zakázky – ti, kteří se v současnosti veřejných tendrů z mnoha důvodů neúčastní.
  • Energetičtí manažeři, manažeři chytrých a zdravých měst.

Vstup na seminář je zdarma. Kapacita semináře je omezena, zaregistrujte se přes formulář níže co nejdříve.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Jana Drábková
E: jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2019.


     
commercial commercial