Archive

25/04

Veřejné zakázky: efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí

Administrativní centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno , 9:00 - 13:00

Veřejné zakázky: efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí
Připravujte komplexně řešené projekty s energetickými úsporami, dostatečným větráním, kvalitním osvětlením a řešenou akustikou.

KDY: 25.4. 2019, 9:00 (registrace) - 13:00
KDE: Administrativní centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, školící místnost č. 120, Cejl 73, Brno (mapa)

Česká rada pro šetrné budovy i letos pořádá sérii seminářů, kde se účastníci seznámí s novinkami v oblasti veřejných zakázek na šetrné, zdravé a energeticky efektivní budovy.

Zejména u rekonstrukcí budov je potřeba dbát na zajištění kvalitního vnitřního prostředí. Problémy s nedostatečným větráním, akustikou a osvětlením trápí mnoho budov, především škol. Jak takovou rekonstrukci správně připravit, vysoutěžit a financovat? Kdo vám poradí a provede přípravou a realizací? To vše se dozvíte právě na těchto seminářích v rámci projektu Zdravá škola® (www.zdravaskola.cz).

Co se na semináři dozvíte?

  • Projekt Zdravá škola® – koncepční a komplexní řešení veřejné zakázky na rekonstrukci školských objektů – dostatečné větrání, kvalitní akustika a osvětlení
  • Možnosti financování šetrných projektů – dotační tituly, garantované služby typu EPC, metoda dodávky Design & Build (& Operate), komplexní podpora i neenergetických opatření
  • Právní kontext zadávání šetrných veřejných zakázek – technické a procesní aspekty přípravy zadávací dokumentace a následného procesu přípravy a realizace projektů včetně smluvních podmínek
  • Příklady z praxe – ideální inspirace ze zajímavých českých projektů nových šetrných budov nebo rekonstrukcí stávajících, a to jak z technického, tak procesního pohledu

Pro koho je seminář určený?

  • Všichni veřejní zadavatelé – starostové, pracovníci odborů správy majetku, investic, veřejných zakázek, právních oddělení, ale také provozovatelé budov.
  • Potenciální kvalitní uchazeči o veřejné zakázky – ti, kteří se v současnosti veřejných tendrů z mnoha důvodů neúčastní.
  • Energetičtí manažeři, manažeři chytrých a zdravých měst.

Vstup na seminář je zdarma. Kapacita semináře je omezena, zaregistrujte se přes formulář níže co nejdříve.

Nevyhovuje Vám místo nebo termín? Podobné akce se budou konat i v následujícím období v dalších regionech. Sledujte kalendář na www.czgbc.org.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Jana Drábková
E: jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2019.

     
commercial commercial