Archive

15/05

Kulatý stůl ke strategickým cílům Rady

Impact HUB BRNO,Cyrilská 7, 602 00 Brno-střed-Trnitá, 9:00 - 12:00

V rámci stanovení priorit a strategických cílů k dosažení Vize Nula Vás zveme na další ze série diskusí u kulatého stolu. Během diskuse budete mít příležitost ovlivnit další vývoj a směřování Rady a s ostatními členy určit priority, které povedou k rozvoji činnosti Rady a zároveň podpoří vaše zájmy.

KDY: 15.5. 2018, 9:00 - 12.00
KDE: Brno, Impact HUB BRNO, Cyrilská 7, 602 00 Brno-střed-Trnitá (mapa)

Proč se diskuse zapojit?

  • Zrevidujeme dosažené stratigické cíle Rady.
  • Můžete přímo ovlivnit stanovení priorit a strategických cílů k dosažení Vize Nula.
  • Získáte veškeré informace o možnostech zapojení a spolupráce s Radou.
  • Projednáme krátkodobé aktivity a aktuální rozsah služeb Rady členům.

Diskuze je určena všem členům, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji činnosti Rady.

Akce je zdarma, kapacita jednacích míst je omezena. Registrujte se proto prosím nejpozději do 16. 4. 2018.

V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, můžete si vybrat jiný, každý bude stejně tematicky zaměřený:

V případě jakýkoliv dotazů naváhejte kontaktovat event manažerku:
Jana Drábková
E:jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

     
commercial commercial