Archive

18/04

Kulatý stůl ke strategickým cílům Rady

Horizon Holding, budova The Blox, Evropská 2758/11, Praha 6, 9:00 - 12:00

V rámci stanovení priorit a strategických cílů k dosažení Vize Nula Vás zveme na další ze série diskusí u kulatého stolu. Během diskuse budete mít příležitost ovlivnit další vývoj a směřování Rady a s ostatními členy určit priority, které povedou k rozvoji činnosti Rady a zároveň podpoří vaše zájmy.

KDY: 18.4. 2018, 9:00 - 12:00
KDE: Horizon Holding, budova The Blox, Evropská 2758/11, Praha 6 (mapa)

Proč se diskuse zapojit?

  • Zrevidujeme dosažené stratigické cíle Rady.
  • Můžete přímo ovlivnit stanovení priorit a strategických cílů k dosažení Vize Nula.
  • Získáte veškeré informace o možnostech zapojení a spolupráce s Radou.
  • Projednáme krátkodobé aktivity a aktuální rozsah služeb Rady členům.

Diskuse bude strukturovaná a moderovaná zkušeným facilitátorem

Diskuse je určena všem členům, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji činnosti Rady.

Akce je zdarma, kapacita jednacích míst je omezena. Registrujte se proto prosím nejpozději do 16. 4. 2018.

V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, můžete si vybrat jiný:

  • 23. 4.(9:00 - 12:00), Sekyra Group, Praha 8 - registrace zde
  • 24.4. (9:00 - 12:00), Impact Hub, Praha 5, - registrace zde
  • 14.5 (9:00 - 12:00), Praha - registrace zde
  • 15.5. (9:00 - 12:00), Impact Hub, Brno - registrace zde

V případě jakýkoliv dotazů naváhejte kontaktovat event manažerku:
Jana Drábková
E:jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

     
commercial commercial