Archive

26/04

Workshop: Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice,, 13:30 - 16:30

Workshop: Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

KDY: 26.4. 2018, 13:30 - 16:30
KDE:
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, (mapa)

Zveme Vás na workshop České rady pro šetrné budovy na téma Cirkulární ekonomika ve stavebnictví. V rámci workshopu zmapujeme celý životní cyklus budovy od jejího návrhu po její demolici a recyklaci stavebních odpadů.

Zmapování životního cyklu budovy:

  • Návrh budovy a práce architekta jako příležitost pro minimalizaci dopadů stavby na životní prostředí,
  • Volba stavebních materiálů - upřednostňování použití udržitelných materiálů,
  • Stavba budovy - hlavní strategie optimalizace stavebních postupů,
  • Užívání budovy - provoz budovy v kontextu oběhového hospodářství,
  • Ukončení životnosti budovy - budova jako materiálová banka a principy šetrné demolice,
  • Recyklace stavebních materiálů - principy efektivity recyklace staveních hmot.

Cílem workshopu bude představit jednotlivé fáze životního cyklu budovyprincipy cirkulární ekonomiky - jasně a prakticky. Workshop bude také příležitostí k obnovení a naplánování činnosti pracovní skupiny Udržitelné materiály a brainstormingu účastníků.

Pro koho je workshop určen: architekti a projektanti včetně specialistů jednotlivých profesí, developeři, facility manažerské firmy, konzultanti, veřejná správa, stavební a odpadářské společnosti

VSTUPNÉ na workshop je ZDARMA

Kapacita účastníků je omezena. Prosím, registrujte se skrze formulář níže, nejpozději do 23.4. 2018.


     
commercial commercial