Mosaic House

Mosaic House

Hotel Mosaic House se v květnu 2012 stal první certifikovanou budovou BREEAM In Use v České republice s hodnocením „Excellent“ (pět z šesti možných hvězdiček). Po dvou letech od uvedení do provozu (v červnu 2010) tak na světové úrovni stvrzuje přední místo v efektivitě využívání šetrných technologií.

BREEAM je mezinárodní standard pro hodnocení budov z hlediska udržitelného rozvoje, vlivu na životní prostředí, využívání energií a provozní náklady. Od roku 1990 získalo tuto certifikaci 200 000 budov po celém světě. Mezi nimi se po důkladném testování objevil Mosaic House jako první hotel v České republice, který získal BREEAM In Use – Code for a Sustainable Built Environment, a jako vůbec první hotel ve střední Evropě, který získal hodnocení „Excellent“ pro část „Asset Rating“.

Mosaic House se může pochlubit českým prvenstvím v recyklaci šedé vody a rekuperaci tepla, solárními panely na střeše, pokoji s automatickou, na obsazenosti založenou klimatizací, elektrickým zastíněním oken, sprchami s technologií rain-dance, nízkoprůtokovými toaletami a energeticky efektivním osvětlením. Všechny tyto technologie nyní hodnotí mezinárodně uznávaná certifikace.

Certifikace BREEAM in Use pro hotel Mosaic House dosvědčuje, že i na poli ubytovacích služeb lze realizovat koncept energeticky šetrné budovy bez jakéhokoli dopadu na pohodlí návštěvníků.

Poznámka CZGBC: Všechny propagované projekty, produkty nebo služby v této sekci procházejí výběrem Komise pro vnitřní a vnější vztahy České rady pro šetrné budovy a musí prokazatelně splňovat kritéria šetrnosti. Průkaznost kritérií musí být ověřena nezávislým auditorem nebo certifikací. Kromě realizovaných projektů je možné propagovat záměr projektu, produktu nebo služby. Zde musí společnost doložit jasnou představu o dosažení šetrnosti.
     
commercial commercial